องค์กรนวัตกรรมสังคม CreativeMOVE
ก่อตั้งโดย เอซ ธนบูรณ์ สมบูรณ์ (ผู้ก่อตั้ง PORTFOLIOS*NET เครือข่ายนักสร้างสรรค์และนักออกแบบที่มีสมาชิกกว่า 26,000 คน และผู้ก่อตั้งร่วม SiamArsa เครือข่ายอาสาสมัครฟื้นฟูประเทศไทยที่มีสมาชิกอาสาสมัครกว่า 167,000 คน) โดย CreativeMOVE เป็นองค์กรที่ดำเนินการในรูปแบบของธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ซึ่งเป้าหมายในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ และศิลปะ เพื่อขับเคลื่อนปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน CreativeMOVE ให้บริการด้านการวิจัยและออกแบบพัฒนานวัตกรรมสังคม ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ กิจกรรม โครงการ แคมเปญรณรงค์ กิจกรรม CSR ฯลฯ และ CreativeMOVE ยังให้บริการด้านสื่อสารกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และองค์กรด้านสังคมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น Greenpeace, WWF, UNICEF, OXFAM, World Bank, UNAIDS, ChangeFusion, ททท., สสส., กพ., สมัชชาสุขภาพ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, ThaiPBS, เครือข่ายจิตอาสา, Volunteer Spirit, มูลนิธิเพื่อคนไทย, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง, มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ, สภากาชาดไทย, มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย, Mitr Phol, Google, Sansiri, SCG, SCB, TOMS, Ogilvy, LOWE และ McCann เป็นต้น

นอกจากนั้น CreativeMOVE ยังได้ก่อตั้งเครือข่าย Creative Citizen ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาเครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์สังคมผ่านกระบวนการ DIT: Do It Together ซึ่งมี 3 ขั้นตอนการทำงานคือ
1) Inspiration สร้างแรงบันดาลใจผ่านฐานข้อมูลและกิจกรรมให้ความรู้ด้านนวัฒกรรมสังคมกับนักสร้างสรรค์ในเครือข่าย
2) Education สร้างการเรียนรู้ เพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนานวัตกรรมสังคม รวมทั้งขยายการรับรู้ถึงปัญหาที่ยังรอการแก้ไข (Unmet Needs) ให้กับสมาชิกในเครือข่าย
3) Action สร้างการมีส่วนร่วม โดยสนับสนุนและผลักดันสมาชิกในเครือข่ายให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคมให้เกิดขึ้นจริงผ่านกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน องค์ด้านสังคม และกลุ่มอาสาสมัคร เช่น กิจกรรมประกวด กิจกรรมจับคู่ (Matching) กิจกรรมอาสาสมัคร หรือเวิร์คชอป เป็นต้น

โดย CreativeMOVE จะช่วยสนับสนุนให้คำแนะนำ ด้านวิจัย การออกแบบพัฒนา การบริหารโครงการ การสื่อสาร รวมถึงช่วยจัดหางบประมาณในการทำงาน เพื่อให้โครงการด้านสังคมต่างๆ สามารถดำเนินได้อย่างยั่งยืน

“CreativeMOVE เชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์ งานออกแบบ และศิลปะ สามารถเปลี่ยนโลกได้”

Edite_WebGraphic

แนวทางการทำงาน


AWARD:

THE 2014 GOOD 100: ‘CreativeMOVE: Innovation Hub Builder’ (www.good.is/the100)
CreativeMOVE ได้รับการคัดเลือกจาก GOOD Magazine ให้เป็น 1 ใน 100 รายชื่อองค์กรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์จากทั่วโลก ในฐานะ Innovation Hub Builder โดยในปีนี้มีตัวแทนจาก 35 ประเทศอยู่ในรายชื่อ

Screen Shot 2559-02-09 at 1.04.10 AM

.