‘Low Cost House’ บ้านต้นทุนต่ำสำหรับผู้มีรายได้น้อยในเวียดนาม

50caa385b3fc4b7062000262 Low Cost House Vo Trong Nghia Architects Lch11

ในทุกวันนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าเงิน คือปัจจัยสำคัญในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ และจากการใช้เงินเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนทรัพยากร ได้ส่งผลให้คนจนหรือผู้มีรายได้น้อยต้องตกอยู่ในภาวะขาดแคลนทรัพยากร

Read More

แคมเปญหยุด ‘โรคคลั่งความผอม’ ภาพหลอนของสาวกลัวอ้วน

Photo 6 600x3871

ไม่รู้ว่าใครกำหนดว่าผู้หญิงที่เรียกว่าสวยต้องหุ่นบอบบาง เอวเล็ก แขนขาเรียวยาว ภาพของดารานางแบบที่เห็นในโทรทัศน์และโฆษณาก็ต้องผอมบาง หุ่นเพรียวลม ถึงจะเป็นที่ชื่นชม บรรดาวัยรุ่นสาวผู้รักสวย

Read More

Page 4 of 4«1234