กระตุ้นสำนึกรักษ์ทะเล ผ่านการจัดระเบียบบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

Save The Beach Desktop FF

CreaitveMove ได้เคยนำเสนอบทความที่กระตุ้นให้คนเห็นคุณค่าของท้องทะเลในแง่มุมต่างๆ เช่น การนำขยะที่เก็บได้จากท้องทะเลมารีไซเคิลเป็นบรรจุภัณฑ์ภายใต้ชื่อ Ocean Plastic หรือการนำขยะจาก

Read More

‘d.light’ ไม่ใช่เพียงแค่แสงสว่างยามค่ำ แต่คือคุณภาพชีวิตของโลกที่สาม

Dlight F

เมื่อแสงอาทิตย์ลาลับขอบฟ้า โลกถูกปลุกให้ตื่นขึ้นอีกครั้งจากพลังงานไฟฟ้าที่ช่วยสาดแสงไฟขับเคลื่อนทุกชีวิตให้ดำเนินต่อไปในยามค่ำคืน แต่สำหรับประเทศด้อยพัฒนาแล้ว การเข้าถึงแสงไฟนั้น

Read More

Page 6 of 6« First...«23456