Superformula เคมีบำบัดสำหรับเด็ก พลังมหัศจรรย์ช่วยปราบมะเร็งร้าย

Superformula Ing 412x7481 2

การรักษาโรคมะเร็งในเด็ก สิ่งหนึ่งที่จะช่วยต่อสู้กับมะเร็งได้คือ ความเชื่อมั่นในการรักษา ซึ่งการใช้ยาเคมีบำบัดเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ที่จะช่วยยับยั้งและป้องกันการลุกลามของเซลล์มะเร็งไปอวัยวะอื่นๆ

Read More

Infographic: ปั่นเพื่อเรา ปั่นเพื่อโลก (Bike for us, Bike for the world)

S3

เพียงคว้าจักรยานคันโปรดออกมาใช้แทนการขับรถ 1 วันต่อสัปดาห์ ก็สามารถประหยัดน้ำมันได้ถึง 5,200 บาทต่อปี และยังทำให้ร่างกายแข็งแรง ลดก๊าซการ์บอนไดออกไซด์

Read More

‘HydroPack’ นวัตกรรมแสนง่ายทำน้ำสะอาดในพื้นที่ขาดแคลน

HTIpouches03

สหประชาชาติคาดการณ์ไว้ว่าภายในปี พ.ศ. 2568 หรือ ค.ศ. 2025 สองในสามของประชากรโลกจะอยู่ในสภาวะขาดแคลนน้ำสะอาด แล้วยิ่งปัจจุบันที่ความแปรปรวนของธรรมชาติแบบคาดไม่ถึงซึ่งเป็นอีกปัจจัย

Read More

Page 4 of 4«1234