ผลวิจัยช็อคโลก…เด็กในวันนี้อายุสั้นลงและตายเร็วกว่าพ่อแม่ถึง 5 ปี!

ถ้าเราถามเด็กวัยสิบขวบว่า หากเขาได้เวลาพิเศษอีก 5 ปี เขาจะทำอะไร? คุณจะแทบไม่เชื่อว่า เด็กตัวเล็กๆ เหล่านี้มีฝันใหญ่ๆ หลายอย่างที่อยากทำ แต่น่าเสียดายที่พวกเขามีอายุเฉลี่ยสั้นกว่าพ่อแม่ของเขาเองถึง 5 ปี!

นี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น! แต่เป็นเรื่องจริงที่ Nike ศึกษาวิจัยอย่างจริงจัง ร่วมกับ The American College of Sports Medicine, The International Council of Science & Physical Education และสถาบันต่างๆ ซึ่ง Nike เปิดเผยข้อมูลที่น่าวิตกกังวลว่า สาเหตุหลักของการเสียชีวิตของมนุษย์ เกิดจากการเสื่อมสมรรถนะทางร่างกาย และ 5 อันดับโรคที่คร่าชีวิตมนุษย์ไปกว่า 6.2 หมื่นล้านคน ก็เป็นผลมาจากร่างกายที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยที่ในช่วง 10 ขวบแรกของชีวิต จะเป็นช่วงสร้างรากฐานความแข็งแรงให้แก่ร่างกายในช่วงต่อไปของชีวิต แต่ด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกในโลกยุคดิจิตอล ทำให้วัยเด็กตอนต้น หรือพุดง่ายๆ ก็วัยลูกๆ หลานๆ ของเรานี่แหล่ะ มีกิจกรรมที่ใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายน้อยลง เช่น การดูทีวี เล่นอินเตอร์เนต นอกจากนี้เด็กๆ ยุคใหม่ยังให้ความสนใจในกิจกรรมกีฬาน้อยลง โดยหันไปสนใจเกมหรือกีฬาที่อยู่ในรูปแบบของเกมคอมพิวเตอร์แทน ซึ่งจากข้อมูลที่ Nike เปิดเผยพบว่า เด็กวัย 9-15 ปี ในอเมริกามีกิจกรรมที่ใช้ร่างกายน้อยลงถึง 50-75% และเด็กกว่า 92% ในจีน ไม่มีกิจกรรมที่ใช้ร่างกายเลย เมื่ออยู่นอกโรงเรียน  การศึกษาวิจัยยังวิเคราะห์ถึงผลกระทบเมื่อเด็กมีกิจกรรมทางด้านร่างกายน้อยลง ทั้งการเรียน สังคม การดำรงชีวิต การเงิน ไปจนถึงอนาคตที่อาจมีผลถึงการเจ็บป่วย จึงทำให้เด็กในรุ่นนี้มีอายุขัยเฉลี่ยน้อยกว่ารุ่นพ่อแม่ถึง 5 ปี

Nike  ในฐานะแบรนด์ที่มีพันธะสัญญาในการสร้างคุณค่าให้แก่มนุษยชาติ ทั้งในวันนี้และอนาคต จึงจัดตั้งองค์กร Designed to move : A Physical Activity Action Agenda เพื่อต่ออายุลูกหลานของเราไปให้ได้อีก 5 ปี โดยเชิญชวนพ่อแม่ของเด็กในวัยประมาณสิบขวบ เข้าร่วมโครงการและออกแบบและสร้างสรรค์กิจกรรมการเคลื่อนไหวทางร่างกายให้ลูกๆ ทั้งในบ้าน โรงเรียน และชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการเล่น การออกกำลังกายหรือกีฬา และยังให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยออกแบบกิจกรรมที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆ ให้ส่งผลทางร่างกายมากขึ้น เช่น การเดินไปโรงเรียนพร้อมกับลูกแทนการขับรถ  ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียดการศึกษา ข้อมูล และข้อแนะนำในการสร้างกิจกรรมต่างๆให้ลูกได้ที่  www.designedtomove.org

‘เด็กวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า’ ย้อนกลับมาดูเด็กไทยวันนี้ของเรา มีกิจกรรมอะไรกันอยู่บ้างที่ช่วยส่งเสริมสรรถภาพของร่างกาย  และเรา…ในฐานะที่เป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองจะช่วยสร้างสรรค์กิจกรรมเชิงบวกที่ทำให้พวกเขามีร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีได้อย่างไรบ้าง เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ในวันนี้อย่างพวกเราต้องช่วยกันขบคิด

[youtube url=”http://www.youtube.com/watch?v=HYlsVCLyYbc” width=”600″ height=”360″]

 

อ้างอิง : Nike, Inc