ผลวิจัยช็อคโลก…เด็กในวันนี้อายุสั้นลงและตายเร็วกว่าพ่อแม่ถึง 5 ปี!