ป้ายโฆษณาเจ๋งฝุดๆ นั่งพักได้ หลบฝนได้ สร้างประโยชน์ให้สังคมเมือง