อินเดีย..อัญเชิญเทพเจ้ารณรงค์เตือนมนุษย์ ‘จงสวมหมวกนิรภัย’