‘ลดพุง ลดโรค’ แคมเปญยักษ์! จาก สสส. ปลุกคนไทยตระหนักภัยอ้วน

1 ใน 3 ของคนไทยม