สิบปีสุดท้ายของชีวิตจะเป็นยังไง? เป๊ะหรือป่วย เลือกได้เลย…วันนี้