แคมเปญสุดทน! ประจานพฤติกรรมไร้มารยาทในรถไฟฟ้าใต้ดิน

สถิติจาก French Polling Institute Ipsos  พบว่า พฤติกรรมไร้มารยาทในสังคมเป็นเหตุผ