แคมเปญสุดทน! ประจานพฤติกรรมไร้มารยาทในรถไฟฟ้าใต้ดิน

สถิติจาก French Polling Institute Ipsos  พบว่า พฤติกรรมไร้มารยาทในสังคมเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดความเครียดของชาวฝรั่งเศสกว่า 60 % โดยเฉพาะในปารีส สถานที่ที่คนใช้ร่วมกันมากที่สุดอย่างรถไฟฟ้าใต้ดิน จัดว่าเป็นแหล่งรวมพฤติกรรมสุดเอือมที่ผู้คนต้องพบเห็นหรือแม้แต่ต้องเป็นตกเหยื่อให้กับพฤติกรรมแย่ๆ เหล่านั้น

RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) ผู้รับผิดชอบในพื้นที่รถไฟฟ้าใต้ดินในปารีสสุดทนกับบุคคลไร้มารยาทที่สร้างความเดือดร้อนน่ารำคาญให้กับผู้อื่น จึงออกแคมเปญเพื่อทำให้ผู้ที่มีพฤติกรรมไร้มารยาทเกิดความละอายแก่ใจบ้าง โดยเปรียบเทียบคนที่แสดงพฤติกรรมแย่ๆ กับการถูกมองจากสายตาผู้พบเห็นว่าเป็นสัตว์ต่างๆ เช่น ไก่ กับพฤติกรรมพูดโทรศัพท์เสียงดังไม่เกรงใจคนรอบข้าง / กระทิง กับพฤติกรรมขวิดชนชาวบ้านเมื่อประตูรถไฟฟ้าจะปิดโดยไม่ขอโทษซักคำ / กบ กับพฤติกรรมที่ชอบกระโดดข้ามเครื่องกั้น หรือ ถูกมองเป็นลา กับพวกชอบถุยน้ำลายในที่สาธารณะ เป็นต้น และเรียกร้องให้ผู้ที่มีพฤติกรรม(ไม่เหมือนคน)เหล่านี้ เลิกพฤติกรรมเสื่อมๆ นี้ซะ แล้วกลับมาเป็นมนุษย์ที่รู้จักมารยาททางสังคมและเคารพสิทธิ์การใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน  นอกจากนี้ RATP ยังสร้างเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ที่พบเห็นหรือประสบกับพฤติกรรมสุดยี้ไร้มารยาทเหล่านี้ได้โพสต์ทั้งข้อความและภาพประจานให้อับอายด้วย!

ในที่สาธารณะ เป็นที่ที่ทุกคนใช้พื้นที่ร่วมกัน ไม่ใช่ที่ส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่ง จึงควรมีมารยาทและเคารพสิทธิผู้คนที่ใช้สถานที่ และที่สำคัญ ความมีน้ำใจและความเอื้อเฟื้อ ก็ควรจะเป็นสิ่งที่มีให้กันแม้จะเป็นในที่สาธารณะ สังคมเมืองที่ผู้คนต้องแชร์พื้นที่แคบๆ ร่วมกันจะได้อบอุ่นและน่าอยู่มากกว่าทุกวันนี้ (ป.ล. บ้านเราจะรณรงค์อะไรแบบนี้บ้างก็ดีนะ 🙂

อ้างอิง :  RATP