แคมเปญชวนคิด ‘เพราะถนนมีไว้ใช้ร่วมกัน…ไม่ใช่ของคนคนเดียว’

ถนนและทางเท้าเป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนมีสิทธิ์ใช้พื้นที่นี้ได้ เมื่อเอาตัวเองไปอยู่บนพื้นที่สาธารณะนั้นแล้วก็ต้องเคารพกติกามารยาทซึ่งกันละกัน อุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละนาที ก็เพราะเราไม่เคารพซึ่งกันและกันนี่แหละ

Road Safety หรือความปลอดภัยบนท้องถนน เป็นแคมเปญที่กรมสิ่งแวดล้อมของประเทศไอร์แลนด์เหนือ หรือ DOE (Department of the Environment) เฝ้ารณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตือนสติผู้ใช้รถใช้ถนนมาแล้วอย่างมากมาย ทั้งการเตือนผู้ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถ การเมาไม่ขับ การขับรถโดยประมาท ซึ่งส่วนใหญ่ DOE จะชี้ให้เห็นถึงผลลัพธ์อันน่ากลัวของการเกิดอุบัติเหตุ แต่แคมเปญ Respect Everyone’s Journey สองเรื่องนี้  DOE เลือกใช้วิธีการทางจิตวิทยา ชี้นำให้ผู้คนเปลี่ยนทัศนคติต่อการใช้รถใช้ถนน โดยเตือนสติว่าถนนไม่ใช่ของคนเราคนเดียว เมื่อใช้รถใช้ถนน ควรเคารพและให้เกียรติกันและกัน

Don’t Forget: DOE เล็งเห็นถึงปัญหาร่วมกันระหว่างผู้ใช้รถยนต์กับผู้ใช้จักรยาน ผู้ใช้รถยนต์มักมองว่าคนปั่นจักรยานเป็นสิ่งกีดขวางทางจราจร คนใช้จักรยานก็มองว่าคนใช้รถไม่ให้เกียรตินักปั่น DOE จึงอยากจะสร้างทัศนคติที่ดีต่อกันและกัน และตระหนักเกี่ยวกับกฏกติกามารยาทการใช้ถนนร่วมกัน ระหว่างผู้ใช้รถยนต์กับผู้ใช้รถจักรยาน และ ‘ไม่ลืม’ ว่าท้องถนนไม่ใช่แค่ของเราแต่เพียงผู้เดียว เช่น การให้สัญญาณมือของผู้ใช้จักรยาน การหลีกทางให้จักรยานไปก่อนของผู้ใช้รถยนต์ เป็นต้น

Just Because: เกิดจากการวิจัยพบว่า 1 ใน 5 ของอุบัติเหตุเกิดกับผู้ใช้ถนนและทางเท้า แต่นั่นไม่ใช่ความผิดของผู้ใช้รถเพียงฝ่ายเดียว หากเป็นปัญหาที่แชร์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย คนเดินถนนอาจประมาท ไม่ข้ามถนนตรงทางข้าม หรือฝ่าฝืนสัญญาณไฟคนข้าม ในขณะที่ผู้ใช้รถก็อาจขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนด การเมาแล้วขับ เรียกว่าประมาททั้งสองฝ่าย DOE จึงต้องการเปลี่ยนทัศนคติทั้งสองฝ่าย ให้เคารพซึ่งกันและกัน และตระหนักวว่าปัญหานี้เกิดขึ้นทุกวันและอาจเกิดขึ้นกับตนเองได้ โดยชี้ให้เห็นว่า “แค่เพราะ…ไม่ได้หมายความว่าจะ…” อาทิ “เพราะฉันเป็นคนขับ ไม่ได้หมายความว่าฉันต้องมองเห็นคุณนะ” หรือ “เพราะคุณรีบ ไม่ได้หมายความว่าจะรีบข้ามถนนโดยไม่ระวังได้”

พูดง่ายๆ ว่า เมื่อใช้รถใช้ถนน ‘อย่าลืม…อย่าคิดไปเอง’ เพราะไม่ใช่เราคนเดียวที่ใช้ถนน กฎหมายไม่ได้ระบุว่ารถยนต์เท่านั้นถึงจะแล่นอยู่บนถนนได้ การใช้จักรยานก็ไม่ได้หมายถึงการปั่นได้อย่างมีอิสระ การใช้ทางเท้าหรือข้ามถนนก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัย… ใช้รถใช้ถนนเมื่อไหร่ เคารพกฎกติกาซึ่งกันและกันเป็นการป้องกันอุบัติเหตุได้ดีที่สุด และยังได้มิตรภาพบนท้องถนนเป็นโบนัสตอบแทนอีกด้วย

[youtube url=”http://youtu.be/3YsWhhtrbMM” width=”600″ height=”350″]

DOE Road Safety – Don’t forget

 

[youtube url=”http://youtu.be/SZd–K6WsF4″ width=”600″ height=”350″]

Just Because – Respect Everyone’s Journey Campaign Main VDO

 

อ้างอิง : Road Safety GB, DOE