แฟชั่นคอลเล็กชั่นใหม่ เสื้อหนังมนุษย์! แคมเปญเชือดสด ต้านการทารุณสัตว์