บัตรคิว รอเปลี่ยนอวัยวะ ไม่มีใครอยากรอ แล้วคุณล่ะ?