เขียนแล้วแปะ! แก้คำด่าบนกำแพงด้วยโปสเตอร์พลังบวก

ความเกลียดชังเป็นพลังด้านลบที่ต้องถูกระบาย บางคนระบายความเกลียดชังด้วยการพูด การแสดงออก บางคนก็ขอระบายด้วยการเขียนบนกำแพงตึกรามบ้านช่องด้วยคำสบถด่าและหยาบคาย เพื่อประกาศความเกลียดชังนั้นให้คนอื่นได้รับรู้ และเมื่อมีหลายๆ ข้อความกระจายไปทั่วเมือง มันก็เหมือนสะกดจิตให้คนอื่นรับพลังงานด้านลบนั้นไปด้วย

กลุ่มอาสาสมัคร Volunteer Centre Zagreb (VCZ) เป็นกลุ่มองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรหรือ NGO ของประเทศโครเอเทีย ซึ่งเป็นการรวมกันของบุคคลที่มีจิตอาสา ทำงานด้านสวัสดิการสังคม พร้อมให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาให้กับเครือข่ายอาสาสมัครต่างๆ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนและมีสันติสุข ซึ่งงานของกลุ่มอาสาสมัครอาจยังไม่เป็นที่เข้าใจว่าจะอาสาเพื่ออะไร เพื่อใคร VCZ และ Imago เอเจนซี่โฆษณาจึงใช้วิธีง่ายๆ ที่จะให้คนเข้าใจแบบไม่ต้องอธิบายอะไรมากเลย แต่อย่าเข้าใจไปว่ากลุ่มอาสาสมัครกลุ่มนี้เขาจะอาสามาล้างกำแพง ตรงกันข้ามพวกเขากลับชวนผู้คนมาร่วมอาสาเขียนกำแพงด้วย! โดยการทำโปสเตอร์รณรงค์ที่เว้นพื้นที่สีขาวไว้ตรงกลาง พร้อมข้อความว่า “โลกน่าอยู่ขึ้นเมื่อปราศจากความเกลียดชัง” ซึ่งพื้นที่สีขาวนั้นไว้สำหรับเขียนตัวอักษรอะไรก็ได้ A-Z แล้วนำไปแปะทับอักษรที่ถูกขีดเขียนเป็นคำก่นด่า เช่น  Kill The Gays ก็เขียนตัว SS สองตัวแปะทับตัว L ก็จะได้ความหมายใหม่ที่ชวนจั๊กกะจี้หัวใจ คือ Kiss The Gays ส่วนคำอื่นๆ กรุณาดูตามภาพด้านล่าง เพราะผู้เขียนไม่สามารถเขียนคำผรุสวาจาเหล่านั้น ณ ตรงนี้ได้

โปสเตอร์รณรงค์แคมเปญนี้ทาง NCZ ต้องการแสดงให้เห็นว่างานต่างๆ ที่อาสาสมัครทำนั้นก็เพื่อความรักและสันติสุข อย่างโปสเตอร์ที่ทุกคนมีส่วนร่วมเหล่านี้ กำลังทำหน้าที่เปลี่ยนถ้อยคำเกลียดชังเป็นความถ้อยคำแห่งความรักและความหวังอยู่นี่ไง เป็นแคมเปญที่ช่วยจุดไฟให้หัวใจอาสาของทุกคนได้อย่างเห็นผลทันที ขอปรบมือดังๆ ให้เลย

อ้างอิง : Coloribus