บ้าน 6 แบบจาก 6 สถาปนิกสำหรับผู้ต้องการที่พักพิงในแคนซัส ซิตี้

Screen Shot 2015 02 10 At 12.30.06 PM E1433153630491


26

มูลนิธิ Make It Right หรือ MIR ก่อตั้งในปี 2007 โดยดาราที่ชื่นชอบสถาปัตยกรรมอย่างแบรด พิตต์ ที่เคยใช้สถาปนิกเลื่องชื่อเพื่อออกแบบให้ผู้ประสบภัยธรรมชาติจากพายุแคทเทอรีนาอย่าง Morphosis, Graft เป็นต้น ในวันนี้ทาง MIR ได้นำเสนอแบบบ้านใหม่ 6 แบบโดย 6 สถาปนิกในท้องที่ของเมืองแคนซัส สหรัฐอเมริกา

งานที่ทาง MIR ทำต่อเนื่องเสมอมาคือการสร้างที่พักพิงให้กับผู้ต้องการที่อยู่อาศัย แต่ในคราวนี้เป็นการสร้างบ้านให้กับคนชรา เยาวชนที่ขาดการอุปถัมภ์ หรือครอบครัวที่ต้องการที่พักพิง โดยการนำเสนอรูปแบบใหม่ของบ้านที่มีลักษณะแคบยาวที่เรียกว่าบังกะโล โดย 6 สถาปนิกที่มารับโจทย์คราวนี้ได้นำเสนอบ้านที่สร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านมากขึ้น นอกจากจะเลือกใช้บ้านเดี่ยวที่มีขนาดไม่เกิน 2 ชั้นที่ช่วยให้ปฏิสัมพันธ์ของชุมชนดีขึ้น จุดเด่นของงานที่สถาปนิกแต่ละรายออกแบบมีประเด็นดังนี้

El Dorado นำเสนอบ้านราคาย่อมเยาจากวัสดุอุตสาหกรรมอย่างผนังเหล็กที่ประกอบง่าย พร้อมกับให้ผู้อยู่อาศัยมีปฏิสัมพันธ์ ด้วยสีที่พวกเขาเลือกเองในฐานบ้านจากที่สถาปนิกเตรียมพื้นที่ไว้ให้ และจุดที่น่าสนคือการทำเพดานสูงบริเวณพื้นที่พักผ่อนของบ้านให้มีการระบายอากาศที่ดี

BNIM นำเสนอการเชื่อมผู้อาศัยเข้ากับชุมชนด้วยการเติมเฉลียงหน้าบ้านเข้าไป เพิ่มการเชื่อมแต่ละพื้นที่เข้าด้วยกันจากทุกส่วนการใช้สอยที่ชั้นบน และลดภาระก่อสร้างด้วยการใช้วัสดุที่ตัดเศษให้เหลือน้อยที่สุดจากการก่อสร้าง และสามารถดัดแปลงให้ใช้วัสดุในท้องถิ่นอย่างผนังดินอัด ผนังแผ่นคอนกรีตหล่อมือ เป็นต้น

DRAW Architecture นำเสนอถึงบ้านที่โตไปพร้อมกับครอบครัว ที่รองรับทุกวัยที่เข้ามาอาศัยให้มีความผูกพันกัน และยังเลือกใช้หลังคาทรงปีกผีเสื้อเพื่อกักเก็บน้ำฝนที่ชั้นล่าง พร้อมกับคำนึงเรื่องลดการใช้พลังงานจากการออกแบบที่เน้นการระบายอากาศด้วยธรรมชาติ

Hufft Projects เสนอบ้านบังกะโลที่แยกก้อน เพื่อการระบายอากาศและรับแสงอย่างพอเหมาะ พร้อมกับเปิดพื้นที่เฉลียงหน้าบ้านให้เชื่อมกับชุมชนภายนอก

Pendulum มาพร้อมกับแบบบ้านที่สร้างปฏิสัมพันธ์ของคนภายในบ้าน ด้วยการให้พื้นที่ส่วนตัวและสาธารณะเชื่อมเข้าหากัน พร้อมกับศึกษาเรื่องแสงเงาที่กระทบกับที่ดินเพื่อร่มเงา

Kem Studio เสนอการเชื่อมต่อของผู้อยู่อาศัยในบ้านกับเพื่อนบ้านโดยรอบด้วยเฉลียงหน้าบ้านในรูปทรงเรียบง่าย ที่ย้อนการออกแบบไปถึงบ้านแบบเดิมในท้องถิ่น

พร้อมกันนี้ทุกหลังได้เสนอใช้แผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานในตัวเองด้วย หวังว่าคำตอบจาก 6 สถาปนิกจะช่วยจุดประกายให้สถาปัตยกรรมรับใช้มวลชนได้อย่างไร

BNIM-Brad-PittBNIM-side-house El-Dorado-interior El-Dorado-view Hufft-Brad Hufft-Pitt KEM-Studio Pendulum_MiR_Final-ls-1 Screen-Shot-2015-02-10-at-12.30.06-PM

อ้างอิง: Mark It Right, PSFK

Comments

comments

About the Writer

avatar

xaroj (Xaroj Phrawong)สาโรช พระวงค์ / ‘ลูกโคราช หลานย่าโม โตที่ราบสูง’ /ริแรกเริ่มเรียนสถาปัตย์จากมหา'ลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน /จับรถมาหมอชิตเพื่อเรียนต่อปริญญาที่มหา'ลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี/ ทำงานเป็นสถาปนิกบริษัทได้นานปีเลยลาออก พบตัวเองอยู่ถนนหน้าพระลานเพื่อเรียนวิชาแนวความคิด ณ สถาปัตย์ มหา'ลัยศิลปากร ปัจจุบันทำงานเป็น ‘อาจารย์แขก’ ของนักศึกษาคณะสถาปัตย์ มหา'ลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี/ลามาเรียนต่อ ณ Kyoto Institute of Technology เมืองเคียวโตะ /นอกจากทำงานอาจารย์และสถาปนิก ด้วยความหลงใหลในสวนอักษร จึงริเป็นนักเขียนให้กับนิตยสารและเว็บไซต์/View all posts by xaroj →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments