‘Accordion Tent’ เต็นท์ยืดได้หดได้ ที่พักบรรเทาทุกข์ยามเกิดภัยพิบัติ

เคยมีคนตั้งคำถามว่า ในฐานะที่เป็นนักออกแบบจะช่วยเปลี่ยนโลกได้อย่างไร? คำถามเรียบง่ายเช่นนี้ ตอบยากทีเดียว เพราะหลายๆ ครั้งการทำงานออกแบบที่รับอยู่ บางทีก็ตอบสนองสังคมที่เน้นไปทางบริโภคนิยมขึ้นทุกวัน แต่เมื่อมองงานนี้ คำถามเดิมที่เคยคาใจเมื่อนานมาแล้ว ก็ถึงคราวพบคำตอบ

เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นไม่ว่าจะโดยธรรมชาติหรือน้ำมือมนุษย์ ลองนึกถึงภาพบ้านเรือนที่เคยตั้งอยู่เรียงรายต้องอันตรธานหายไป เหลือก็แค่เพียงซากปรักหักพังของสถาปัตยกรรม สิ่งเร่งรีบที่ต้องมีไว้รับมือเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์คือ ต้องมีปัจจัยสี่อันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นสุดของความต้องการ เพื่อจะได้มีลมหายใจอยู่รอความช่วยเหลือขั้นต่อไป หรือเป็นกำลังในการช่วยเหลือผู้อื่นที่ประสบภัยแรงกว่าตนเองได้
และหนึ่งในปัจจัยสี่เบื้องต้นก็คือ ที่อยู่อาศัย มันช่วยปกป้องจากสภาวะอากาศที่เลวร้าย ปกป้องจากแมลงต่างๆ ได้ บ้านหรือแหล่งพักพิงสำหรับสถานการณ์ภัยพิบัติจึงเป็นมากกว่าแค่ที่พักชั่วคราว

เรื่องราวเหล่านี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เหล่านักออกแบบทั้งสาม Ye Haoyu, Shen Yiqing และ Zhang Hao สร้างที่พักพิงชั่วคราวเครื่องดนตรีแอคคอเดียน หรือหีบเพลงชัก กลายเป็น ‘Accordion Tent ’ ที่แลดูคล้ายผนังโครงสร้างพับจีบ มันเกิดขึ้นจากแนวคิดการแก้ปัญหาที่ต้องการที่พักชั่วคราวที่เก็บง่าย สร้างง่าย น้ำหนักเบา และขนส่งได้ง่าย ทั้งทางถนน ทางขนส่งระบบราง หรือขนส่งทางอากาศ เมื่อที่พักนี้ลงมาถึงพื้นดินมันสามารถติดตั้งได้ง่ายเพียงแค่หาที่ยึดกับสมอบก แล้วก็ยืดมันออกคล้ายกับวิธีเล่นหีบเพลง ถ้าต้องการพื้นที่มากขึ้นเพื่อเป็นมากกว่าบ้านสำหรับครอบครัวเดียว มันสามารถวางต่อกันได้ในแนวยาวเพื่อกลายเป็นโรงพยาบาลเคลื่อนที่ และด้วยมันสมองแห่งความสร้างสรรค์นี้ ทำให้นักออกแบบทั้งสามได้รับรางวัล Winner Red Dot Award: Design Concept ประเภท Habitat จาก Red Dot

เชื่อว่าคำถามด้านบน คงจะถูกตอบแล้วในใจของผู้อ่าน เมื่อบทความนี้จบลง บางครั้งอะไรที่เรียบง่ายใกล้ตัวก็ให้ผลลัพธ์เปลี่ยนโลกได้เหมือนกัน ถ้าเพียงแค่เริ่มคิดและลงมือทำมันเท่านั้นเอง

อ้างอิง : Trend Hunter, Tuvie, Red Dot