สนามเด็กเล่นกลางเมืองชิลี เล่น-สนุก-เชื่อมสัมพันธ์คนในชุมชน

กรุงซานติเอโก ประเทศชิลี ถือเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มอย่างก้าวกระโดด ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา หากแต่มาตรฐานทางด้านการดำรงชีวิตของประชากรในเมืองกลับไม่ได้เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะสำหรับให้ผู้คนในเมืองมาทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งยังขาดอยู่อีกมาก โครงการ Bicentennial Park จึงเกิดขึ้น เพื่อเติมเต็มความต้องการของผู้คนในเมืองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สวน Bicentennial Park แห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการที่ประเทศชิลีได้รับเอกราชจากสเปนครบ 200 ปี โดยมีสนามเด็กเล่นเป็นโครงการนำร่องเฟสแรกที่ถูกสร้างขึ้น

โครงการสนามเด็กเล่นภายใน Bicentennial Park แห่งนี้ ได้รับการออกแบบโดย ELEMENTAL กลุ่มสถาปนิกสัญชาติชิลี ที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบเพื่อสังคมมาอย่างยาวนาน ตัวโครงการตั้งอยู่บริเวณเนินเขา San Cristobal Hill โดยมีพื้นที่ส่วนสนามเด็กเล่น แยกเป็นหลายส่วนกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ คิดเป็นพื้นที่รวมแล้วประมาณ 40,000 ตารางเมตร ส่วนที่เป็นพื้นที่หลักได้แก่ พื้นที่ของกระดานลื่น ซึ่งผู้ออกแบบได้ใช้ความลาดชันของเนินเขาให้เป็นประโยชน์ ด้วยการดัดแปลงให้เป็นพื้นที่ติดตั้งกระดานลื่นจำนวนมาก กระดานลื่นแต่ละจุดมีบันไดขึ้น-ลงในตัว พร้อมทั้งรั้วสำหรับป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ ถัดมาจากเนินเขาเป็นส่วนของลานชิงช้า ที่ถูกออกแบบให้มีผังเป็นวงกลมที่มีรั้วรอบขอบชิด เด็กๆ สามารถเล่นได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีลานน้ำพุและลานกิจกรรม บริเวณส่วนด้านหน้าโครงการที่ติดกับถนนถูกออกแบบให้เป็นแนวรั้วที่สามารถเป็นเครื่องเล่นด้วยในตัว

สนามเด็กเล่นแห่งนี้ได้กลายเป็นเสมือนศูนย์กลางทางกิจกรรมแห่งใหม่ของเมืองแห่งนี้ และหลังจากนี้ โครงการเฟสต่อไปคือ การปรับปรุงพื้นที่ว่างรอบๆ สนามเด็กเล่นให้กลายเป็นทางเดินร่วมกับพื้นที่กิจกรรมกลางแจ้ง เมื่อโครงการนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้คนภายในเมืองแห่งนี้จะมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมร่วมกันเพิ่มขึ้นอีกแห่ง ช่วยเพิ่มโอกาสให้คนเมืองซึ่งปกติมักไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ให้ได้ใกล้ชิดและคุ้นเคยกันมากยิ่งขึ้น

อ้างอิง: archdaily