‘Blooming Bamboo’ บ้านไม้ไผ่สู้ภัยธรรมชาติในเวียดนาม

52422de9e8e44eff02000023 Bb Home H P Architects  C  Doan Thanh Ha     26 1


ดินแดนทางชายฝั่งตะวันออกของแหลมอินโดจีน ซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศเวียดนามนั้น จัดเป็นบริเวณที่ต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นพายุ ฝน น้ำท่วม ภัยแล้ง ดินถล่ม เป็นต้น ซึ่งพิบัติภัยเหล่านี้ได้สร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินให้กับชาวเวียดนามเป็นอย่างมาก หลายฝ่ายจึงมีความพยายามที่จะหาวิธีการที่จะรับมือกับภัยเหล่านี้ และรูปธรรมชิ้นหนึ่งที่เป็นผลพวงจากความพยายามดังกล่าวคือ เทคโนโลยี BB (Blooming Bamboo) อาคารไม้ไผ่ดีไซน์ไม่ธรรมดา

อาคารไม้ไผ่ขนาดย่อมหลังนี้ ออกแบบและดำเนินการสร้างโดยบริษัทสถาปนิก H&P Architects โดยสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นอาคารต้นแบบสำหรับรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ตัวอาคารสร้างขึ้นจากท่อนไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8-10 เซนติเมตร และ 4-5 เซนติเมตร ขนาดความยาว 3.3 เมตร และ 6.6 เมตร โดยนำมาประกอบเข้าด้วยกันด้วยวิธีการผูกและมัด การมัดรวมไม้ไผ่หลายท่อนเข้าด้วยกันช่วยให้เกิดความแข็งแรง ในขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่น สามารถรับแรงกระทำจากภายนอกได้ดี ไม่ว่าจะเป็นแรงกระทำจากน้ำท่วม ลมมรสุม หรือแผ่นดินไหว

ผังของอาคารได้รับการวางอย่างเรียบง่าย โดยใช้ระบบพิกัดรูปทรงสี่เหลี่ยม 3×3 เมตร เพื่อให้สามารถก่อสร้างได้ง่าย อาคารต้นแบบหลังนี้ สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามสถานการณ์ ทั้งเป็น บ้านพักอาศัย โรงเรียน คลินิก ศูนย์ชุมชน ผนังของอาคารกรุด้วยไม้ไผ่ ทำให้อากาศสามารถถ่ายเทได้ดี นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์วัสดุได้อย่างหลากหลาย ทั้งไม้อัด ใบมะพร้าว ไปจนถึงผนังสำเร็จรูป โดยสามารถสร้างได้ในทุกท้องที่ทั้งพื้นที่เมือง ชานเมือง และชนบท ถือเป็นตัวอย่างที่ดีอีกชิ้นที่นำภูมิปัญญาของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติในอดีตให้มาอยู่กับวิถีชีวิตร่วมสมัยได้อย่างลงตัว

อ้างอิง : archdaily

Comments

comments

About the Writer

avatar

Ma Lang Phoo (Jaksin Noyraiphoom)จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษาทางด้านสถาปัตย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน ควบคู่ไปกับศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป้าหมายสำคัญของชีวิตคือ การปั้นสถาปนิกรุ่นใหม่ให้กลับไปรับใช้ชนบท (https://www.facebook.com/malangphoobookclub)View all posts by Ma Lang Phoo →