ทักษะการเย็บผ้าของกลุ่มสตรีสู่การก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

BOM P7 E1449724558559


1

ทักษะและความสามารถของเราทุกคนล้วนมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกัน หากแต่จะใช้ความสามารถนั้นๆ ให้ได้ประโยชน์สูงสุดหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับคนคนนั้นจะขวนขวายหาโอกาสที่จะลงมือทำได้แค่ไหน เหมือนกับกลุ่มสตรีกลุ่มหนึ่งที่ได้รับโอกาสให้แสดงฝีมือในด้านที่ตัวเองถนัด สร้างผลงานที่ให้ผลลัพธ์กลับคืนสู่ชุมชนของตนเองอย่าง กลุ่มสตรีในสีหนุวิลล์ เมืองท่าของประเทศกัมพูชา

กลุ่มสตรีในสีหนุวิลล์ได้รับเชิญจาก สถาปนิกของ Orkidstudio และวิศวกรจาก StructureMode ให้มาเป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างโครงการ Bomnong L’Or  ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ โดยสตรีกลุ่มนี้จะนำความสามารถในการเย็บผ้ามาใช้กับการก่อสร้างอาคาร โดยผ้าที่ได้จะถูกใช้สำหรับสร้างแม่แบบให้กับการขึ้นรูปคานคอนกรีตในระบบคสล. (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ซึ่งวิธีการทำนั้นไม่แตกต่างไปจากการใช้ไม้แบบหล่อคานแบบคสล.ทั่วไป เพียงแต่ใช้ผ้าทดแทนไม้ เนื่องจากต้นไม้ท้องถิ่นถูกตัดไปเป็นจำนวนมาก นอกจากการรวมตัวของกลุ่มสตรีที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอาคารแล้ว การออกแบบตัวอาคารเองก็ถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานกับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี การออกแบบที่มีการเปิดโล่ง ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี ดูไม่อึดอัด ทำให้เชื้อเชิญคนเข้ามาใช้ ฟังก์ชั่นหลักๆ ของศูนย์การเรียนรู้สำหรับชุมชนแห่งนี้จะมีพื้นที่สนามเด็กเล่นด้านล่างและห้องผลิตสบู่สี ส่วนด้านบนเป็นห้องเรียนสำหรับชุมชน

เรียกได้ว่าเป็นอาคารที่ได้ความร่วมมือจากกลุ่มสตรีในชุมชนเพื่อคนในชุมชนด้วยกันเอง แถมยังเป็นอาคารที่สร้างด้วยเทคนิคการก่อสร้างแบบใหม่ที่เข้าใจสิ่งแวดล้อม โดยลดปริมาณการใช้ไม้แล้วเปลี่ยนเป็นวัสดุทดแทนสำหรับการก่อสร้างอีกด้วย เป็นงานดีใกล้บ้านเราที่ควรค่าแก่การบอกต่อ และนำมาคิดปรับใช้กับงานในบ้านเรา

BOM_P1

BOM_P2 BOM_P3 BOM_P4 BOM_P5 BOM_P6 BOM_P8 BOM_P9 BOM_P10 BOM-F11 BOM-F12BOM-F23BOM-F21 BOM-F13 BOM-F14BOM-F18BOM-F19 BOM-F15BOM-F10BOM-F9BOM-F22BOM-F24BOM-F25BOM-F26BOM-F2BOM-F4BOM-F5BOM-F7BOM-F3

อ้างอิง: archdaily

Comments

comments

About the Writer

avatar

Vincent (Verarit Veranondh)Vincent Verarit Veranondh: จบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นสถาปนิกวัยกำลังเหมาะ ชอบศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ โดยเฉพาะเอเชีย ถวิลหาอดีต และนำการเรียนรู้ที่ได้จากอดีต มาปรับใช้กับปัจจุบัน ชอบท่องเที่ยว ถ่ายภาพ และอื่นๆอีกมากมายที่ทำแล้วล้วนสร้างความสุข ให้ตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้ยังเชื่อว่าความทรงจำส่งผลกับงานออกแบบ และมั่นใจว่าความสร้างสรรค์สามารถเปลี่ยนโลกได้View all posts by Vincent →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments