‘Casa Atrevida’ บ้านรับมือน้ำท่วมและแผ่นดินไหว สร้างจากไม้ไผ่

Luz De Piedra Arquitectos Local Wood Casa Atrevida 11


หนึ่งในสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจควบคุมได้นั่นคือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งโดยมากนั้นเกิดขึ้นโดยไม่รู้ล่วงหน้า และไม่สามารถแก้ไขได้ ทางเดียวที่มนุษย์ธรรมดาสามารถทำได้ดีที่สุดคือ เตรียมรับมือให้พร้อมที่สุด เพื่อบรรเทาความเสียหาย จากหนักเป็นเบา อีกหนึ่งรูปธรรมของความพยายามในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ คือ Casa Atrevida บ้านพักอาศัยขนาดย่อม ที่ตั้งอยู่แถบชายฝั่งทะเลของคอสตาริกา

บ้านหลังนี้ออกแบบโดย Luz de Piedra Arquitectos บริษัทสถาปนิกท้องถิ่น วัสดุหลักที่ผู้ออกแบบเลือกมาใช้ในการก่อสร้างคือ ไม้ไผ่ ซึ่งเป็นไม้พันธุ์พื้นเมืองที่หาได้ง่าย ขึ้นง่ายและโตไว ไม้ไผ่ทั้งหมดจะถูกนำมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ โดยใช้ช่างฝีมือท้องถิ่นเป็นผู้ทำการก่อสร้าง รูปแบบของโครงสร้างได้รับการออกแบบมาให้รับแรงกระทำจากด้านข้างได้ดี ประกอบกับคุณสมบัติของไม้ไผ่ที่มีความแข็งแรงแต่ยืดหยุ่น ช่วยป้องกันความเสียหายจากแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ตัวอาคารถูกสร้างบนฐานซีเมนต์ ซึ่งยกสูงขึ้นมาจากระดับพื้นดินปกติ 90 เซนติเมตร เพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วม เนื่องจากที่ตั้งของอาคารอยู่ใกล้ทั้งทะเลและแม่น้ำ จึงมักมีน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้ง

ตัวบ้านแบ่งเป็น 2 ชั้น ผนังเกือบทั้งหมดถูกออกแบบให้เปิดโล่ง เพื่อการระบายอากาศที่ดี และสามารถสัมผัสบรรยากาศโดยรอบที่เป็นธรรมชาติได้อย่างทั่วถึง วัสดุประกอบอาคารเกือบทั้งหมดเป็นวัสดุเบา ไม่ว่าจะเป็น ผนังที่ทำจากวัสดุสำเร็จรูป รวมทั้งวัสดุมุงหลังคาที่ทำจากแผ่นโลหะน้ำหนักเบา เพื่อป้องกันความเสียหายหากมีแผ่นดินไหว นอกจากนี้ยังมีแผงพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับผลิตพลังงานเพื่อใช้ในการทำน้ำอุ่นและอุ่นอาหาร

บ้านหลังนี้ถือเป็นนวัตกรรมสำหรับรับมือกับภัยพิบัติ ที่ถึงแม้จะห้ามไม่ให้ภัยพิบัติเหล่านั้นเกิดได้ แต่อย่างน้อยก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบา ช่วยให้คนกับธรรมชาติได้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขมากขึ้น

อ้างอิง : inhabitat

 

Comments

comments

About the Writer

avatar

Ma Lang Phoo (Jaksin Noyraiphoom)จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษาทางด้านสถาปัตย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน ควบคู่ไปกับศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป้าหมายสำคัญของชีวิตคือ การปั้นสถาปนิกรุ่นใหม่ให้กลับไปรับใช้ชนบท (https://www.facebook.com/malangphoobookclub)View all posts by Ma Lang Phoo →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments