‘Cassia Coop’ ศูนย์ฝึกอาชีพในอินโดฯ เพื่อชีวิต+สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

หลายครั้งที่คุณค่าของสถาปัตยกรรมมักถูกตัดสินด้วยสิ่งที่ผิวเผินและตื้นเขิน อย่างเช่น ความสวยงามจากรูปร่าง-รูปทรงภายนอก หรือแนวคิดที่แปลกล้ำหลุดโลกของของสถาปนิกผู้ออกแบบ หลายคนจึงมักยึดติดอยู่เพียงแค่ ‘เปลือก’ ที่อยู่ภายนอก และมองข้ามสิ่งที่เป็น ‘แก่น’ ของคุณค่าที่แท้จริงไป ซึ่งแตกต่างกับผลงาน Cassia Coop Training Centre ชิ้นนี้ ที่คุณค่าของตัวสถาปัตยกรรม มิได้มาจากรูปร่างภายนอกหรือแนวคิดในการออกแบบที่หวือหวา หากแต่มาจากสิ่งที่งานชิ้นนี้ได้มอบให้กับชุมชนและสังคมโดยรอบ

Cassia Coop Training Centre เป็นศูนย์ฝึกอาชีพขนาดเล็ก ซึ่งตั้งอยู่ในแถบชนบทของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ออกแบบโดย TYIN tegnestue Architects กลุ่มสถาปนิกจากนอร์เวย์ ที่ยึดมั่นในการสร้างสถาปัตยกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ด้วยความที่พื้นที่ตั้งของศูนย์แห่งนี้อยู่ใกล้กับแหล่งผลิตอบเชยที่ใหญ่มาก ศูนย์แห่งนี้จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อสำหรับใช้เป็นแหล่งให้ชาวบ้านในละแวกนี้ ได้เรียนรู้กระบวนการผลิตอบเชยที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการประกอบอาชีพในหมู่ชาวบ้าน ในลักษณะของอุตสาหกรรมชุมชน

ภายในศูนย์ประกอบด้วยอาคารทั้งหมด 5 หลัง ซึ่งประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สำนักงาน และครัว ทั้งหมดวางกระจายตัวอยู่ท่ามกลางพื้นที่ที่มีความเป็นธรรมชาติ โดยหลีกเลี่ยงที่จะทำลายต้นไม้ดั้งเดิมที่อยู่เดิม วัสดุที่ใช้ก่อสร้างเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในแถบนี้ ไม่ว่าจะเป็น อิฐที่ใช้ในผนังอาคาร หรือไม้ที่ใช้ในส่วนโครงสร้างหลังคาและเสาสำหรับรับน้ำหนัก อาคารทุกหลังจะถูกคลุมด้วยหลังคาทรงเพิงแหงนผืนใหญ่ผืนเดียว ซึ่งโครงสร้างหลังคาจะมีความพิเศษอยู่ที่ เป็นโครงสร้างที่แยกออกจากผนังอาคารอย่างเด็ดขาด ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างขอบผนังและหลังคา สำหรับใช้ระบายอากาศและให้แสงสว่างเข้าไปได้ มีการนำก้านอบเชยมาใช้ประดับตกแต่งตามช่องเปิดต่างๆ จนเกิดเป็นรูปแบบที่มีความเฉพาะตัว อันสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของศูนย์แห่งนี้และทรัพยากรในละแวกนี้ได้เป็นอย่างดี

ศูนย์แห่งนี้ได้กลายเป็นแหล่งงาน และเป็นศูนย์กลางกิจกรรมแห่งใหม่ ช่วยส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มกันในชุมชน คุณค่าของศูนย์แห่งนี้ จึงมิได้อยู่ที่ความงามอันฉาบฉวย หากแต่อยู่ที่การช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ให้กับผู้คนและชุมชนโดยรอบ เป็นคุณค่าที่จะนำมาซึ่งความยั่งยืนอันแท้จริง สมควรที่งานสถาปัตยกรรมทุกชิ้นจะคำนึงถึงคุณค่าเช่นนี้

อ้างอิง : tyintegnestuedesignboom