ผนังไม้เลื้อยป้องกันแสงแดดในชิลี สู้ธรรมชาติด้วยธรรมชาติ