เมืองโคเปนเฮเกนพัฒนาพื้นที่ริมน้ำ โดยประชาชน เพื่อประชาชน

Untitled-1-Recovered

กรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก ถือเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่มีทำเลที่ตั้งอยู่ติดกับแหล่งน้ำธรรมชาติ และมีพื้นที่ริมน้ำเป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถพัฒนาให้มีคุณภาพ สวยงาม และดึงดูดใจต่อผู้ที่มาพบเห็นได้ไม่ยาก ซึ่งทางผู้บริหารเมืองนี้ก็ทราบถึงศักยภาพในข้อนี้ดี จึงมีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำของเมืองแห่งนี้ ที่จะช่วยให้เมืองซึ่งเดิมมีเสน่ห์อยู่แล้วให้มีเสน่ห์ตราตรึงใจผู้คนมากยิ่งขึ้น

โครงการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำ เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเมืองโคเปนเฮเกน ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนมีพื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพสำหรับทุกคน สอดคล้องไปกับการมีกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินชีวิตในหลายรูปแบบ ผ่านการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ทั้งการเพิ่มพื้นที่สาธารณะบริเวณริมน้ำและทางจักรยาน รวมทั้งพื้นที่กิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นผู้คนให้ออกมาทำกิจกรรมและใช้เวลาในเมืองกันมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาย่านที่พักอาศัยใหม่บริเวณท่าเรือในเขตอุตสาหกรรมเดิม เพื่อสร้างศูนย์กลางกิจกรรมแห่งใหม่ให้กับเมืองริมน้ำแห่งนี้

ทั้งนี้ แนวคิดในการพัฒนาทั้งหมดทั้งมวลนั้น มิได้มาจากการสั่งการโดยผู้มีอำนาจ ลักษณะ Top Down อย่างที่หลายประเทศนิยมใช้ หากแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่สภาเมืองได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น กับคำถามที่ว่า จะทำอย่างไรให้พื้นที่เขตริมอ่าวนี้กลายเป็นศูนย์กลางกิจกรรมต่างๆ ของเมืองทั้งบนบกและทางน้ำที่เข้าถึงได้สะดวกภายในปี 2568?” อันนำมาซึ่งแนวทางการพัฒนา ที่มาจากความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง

1

2

3

4

5768

อ้างอิง : citytanke-architectdjc