ที่ปลูกต้นไม้ในเมืองมันหายากนัก ก็ปลูกบนพื้นคอนกรีตมันซะเลย