ศูนย์ชุมชน Diamond Island สืบสานจิตวิญญาณ อาคารพื้นถิ่นเวียดนาม

13

จากการขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องของประชากรในกรุงโฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม ที่นับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ได้ทำให้เกิดโครงการประเภทที่พักอาศัยเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น โดยมีพื้นที่ Diamond Island ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำไซ่ง่อน เป็นหนึ่งในบริเวณที่มีโครงการที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และกำลังจะกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งนอกจากโครงการคอนโดมิเนียมแล้วบริเวณพื้นที่โล่งส่วนกลางยังได้รับการจัดสรรให้เป็นศูนย์ชุมชนแห่งใหม่ และความน่าสนใจของศูนย์ชุมชนแห่งนี้อยู่ที่รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เกิดจากการนำวัสดุและภูมิปัญญาก่อสร้างแบบท้องถิ่นมาประยุกต์ให้เข้ากับปัจจุบัน

โครงการศูนย์ชุมชน Diamond Island นอกจากจะมีไว้เพื่อรองรับการใช้งานของคนในชุมชนแห่งนี้แล้ว ยังสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาจากทางแม่น้ำได้อีกด้วย ศูนย์ชุมชนแห่งนี้ประกอบไปด้วยอาคารทั้งหมด 8 หลัง แบ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ 2 หลัง และขนาดเล็ก 6 หลัง โดย  Vo Trong Nghia Architects ผู้ออกแบบศูนย์ชุมชนแห่งนี้ ได้ออกแบบให้อาคารมีโครงสร้างเป็นไม้ไผ่ โดยประยุกต์รูปทรงมาจากสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นดั้งเดิมของเวียดนาม ผังอาคารมีลักษณะเปิดโล่ง ไม่มีผนังกั้น เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย ทั้งงานเลี้ยง การจัดประชุม หรือกิจกรรมที่รองรับคนเป็นจำนวนมาก

ภายใต้หลังคาขนาดใหญ่รูปทรงโดมโค้งและมุงด้วยวัสดุธรรมชาติ ได้รับการออกแบบให้อากาศสามารถถ่ายเทได้อย่างมีประสิทธิภาพ อากาศร้อนจะลอยสูงขึ้นและออกทางช่องด้านบน ในขณะที่อากาศเย็นจะลอยเข้ามาจากทางด้านข้าง ทำให้อากาศเกิดการหมุนเวียนและไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศ ด้านบนหลังคายังมีช่องแสงสำหรับให้แสงสว่างจากภายนอกสาดส่องเข้มา ทำให้ไม่ต้องใช้แสงสว่างจากไฟฟ้าในเวลากลางวัน ถือเป็นอีกก้าวของการนำอาคารแบบพื้นถิ่นดั้งเดิม มาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัย เกิดเป็นอาคารสมัยใหม่ที่ยังคงไม่ละทิ้ง ‘จิตวิญญาณ’ ดั้งเดิม

1

7

6

2

3

4

5

8

อ้างอิง : Vo Trong Nghiaarchdaily