เรียนให้สนุก-เล่นอย่าวมีความรู้ กับอนุบาลน้องเหมียวในเยอรมันนี

25 E1445750840236


10624788_10152657739763543_7492916762128065686_n

ในการออกแบบสื่อสำหรับเด็ก สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง ไม่ได้มีเพียงแค่เนื้อหาสาระที่เด็กๆ จะได้รับเท่านั้น หากแต่ยังต้องคำนึงถึงความดึงดูดใจและความสนุกสนานช่วยกระตุ้นจินตนาการควบคู่กันไปด้วย เช่นเดียวกับการออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับเด็ก ที่การใช้งานได้ดีเพียงอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอ หากแต่สถาปัตยกรรมสำหรับเด็กที่ดี ต้องสามารถส่งเสริมให้เกิดจินตนาการและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ควบคู่ไปด้วย ซึ่งโรงเรียนอนุบาล Kindergarten Die Katzie แห่งเมือง Karlsruhe ประเทศเยอรมนีแห่งนี้ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีที่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

โรงเรียนอนุบาลแห่งนี้เป็นผลงานการออกแบบร่วมกันระหว่าง Tomi Ungerer ศิลปินชาวฝรั่งเศส และสถาปนิกอย่าง d’Ayla-Suzan Yöndel ถือเป็นผลงานที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ ‘ยุโรปไร้พรมแดน’ (Europe Without Borders) โดยถือเป็นอนุสรณ์สถานของมิตรภาพระหว่างเยอรมนีกับฝรั่งเศส ภายในตัวอาคารรูปทรงแมวนอนหมอบแบ่งพื้นที่การใช้งานออกเป็น 2 ชั้น ซึ่งประกอบด้วยห้องเรียน ห้องอาหาร ครัว และส่วนสนับสนุนการศึกษาอื่นๆ อย่างครบครัน ตามมาตรฐานที่โรงเรียนอนุบาลควรมี

ทางเข้าอาคารจะอยู่ด้านหน้าบริเวณปากของแมว ภายในตัวแมวเป็นส่วนของห้องต่างๆ มีการเจาะช่องเปิดกระจก ทั้งในส่วนของดวงตา และด้านข้าง เพื่อนำแสงธรรมชาติเข้าสู่ภายใน ในส่วนหางของแมว ยังได้รับการออกแบบให้เป็นสไลเดอร์สำหรับให้เด็กๆ ได้ใช้เล่นกันอย่างสนุกสนาน เด็กๆ ที่เข้ามายังโรงเรียนแห่งนี้จะได้ทั้งความรู้ผ่านการเรียนการสอนและความสนุกสนานผ่านการเล่น กระตุ้นให้เด็กๆ ได้มีจินตนาการ ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีของเด็กโดยมีสถาปัตยกรรมเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญ

2

1

Kindergarten Wolfartsweier idea & designed by TOMI UNGERER

4

5

6

อ้างอิง : inhabitat

Comments

comments

About the Writer

avatar

Ma Lang Phoo (Jaksin Noyraiphoom)จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษาทางด้านสถาปัตย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน ควบคู่ไปกับศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป้าหมายสำคัญของชีวิตคือ การปั้นสถาปนิกรุ่นใหม่ให้กลับไปรับใช้ชนบท (https://www.facebook.com/malangphoobookclub)View all posts by Ma Lang Phoo →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments