‘Eco Truly Park’ นิคมโยคะแห่งเปรู พึ่งพาตัวเองบนวิถีธรรมชาติ

5372 124239366376 124218561376 2738969 7793432 N 600x5271


13

ธรรมชาติยังคงเป็นที่พึ่งของมนุษย์ได้เสมอ ไม่ว่าสังคมมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงไปมากเท่าใด แต่เมื่อใดที่มนุษย์เกิดความรู้สึกไม่มั่นคง ต้องการที่พึ่งพิงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อนั้น มนุษย์จะหวนกลับมาสู่ วิถีแห่งธรรมชาติ ซึ่งจะนำไปสู่การช่วยบำบัดและเยียวยาความไม่สบายกายไม่สบายใจที่เกิดขึ้น เพื่อให้กลับมาสู่สภาวะที่เป็นปรกติโดยเร็วที่สุด ดังเช่นที่ Eco Truly Park ชุมชนโยคะแห่งนี้ได้ยึดถือปฏิบัติอยู่เสมอมา

ณ บริเวณชายฝั่งทะเลแปซิฟิก ประเทศเปรู ไม่ไกลนักจากเมืองหลวงอย่างกรุงลิม่า เป็นที่ตั้งของ Eco Truly Park ซึ่งเป็นที่พำนักของเหล่าผู้ที่ต้องการปลีกวิเวกจากทั่วทุกมุมโลก ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนทางเลือกที่มีวิถีเป็นของตนเอง โดยจะไม่ตามกระแสการพัฒนาจากโลกภายนอกมากนัก แต่จะเน้นการพึ่งพาตนเองด้วยการหวนกลับมาสู่วิถีทางแบบธรรมชาติ โดยใช้ศาสตร์ทางด้านโยคะ เป็นแรงบันดาลใจในการทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกกายบริหารแบบโยคะ ใช้โยคะฝึกสมาธิ หรือจะเป็นการรักษาโรคด้วยโยคะ เป็นต้น

สถาปัตยกรรมทุกชิ้นภายในชุมชนแห่งนี้ ล้วนเป็นภาพสะท้อนปรัชญาของชุมชนแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี เพราะทำมาจากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในบริเวณนั้นแทบทั้งสิ้น อาคารทั้งหมดมีรูปทรงเป็นโดมสูง ปลายยอดโค้งมนคล้ายกับไข่ไก่ โดยมีผังเป็นวงกลม ด้วยรูปทรงเช่นนี้ ทำให้อาคารสามารถรับแรงได้ดีจากทุกทิศทาง ทำให้ทนทานต่อสภาพอากาศที่แปรปรวนของบริเวณนี้ได้ดี วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นดินที่หาได้ในแถบนั้น โดยนำมาก่อในลักษณะผนังรับน้ำหนัก ทำให้อาคารที่ได้มีความแข็งแรงมาก นอกจากนี้ยังมีวัสดุอื่นๆ ที่หาได้ง่าย เช่น ไม้ ไม้ไผ่ รวมทั้งขวดแก้วที่ใช้แล้ว ทั้งหมดนี้ถูกนำมาจัดวางร่วมกันจนเกิดเป็นสถาปัตยกรรมพันธุ์ใหม่ ที่มีรูปแบบน่าตื่นตาตื่นใจ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่แปลกแยกจากธรรมชาติและบริบทโดยรอบ

นอกจากนี้ภายในชุมชนยังเป็นแหล่งผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ ช่วยให้ผู้ที่มาพักอาศัยมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ ที่สำคัญ ชุมชนแห่งนี้แทบไม่ปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมเลย เนื่องจากเน้นการใช้พลังงานจากธรรมชาติ โดยใช้ไฟฟ้าน้อยมาก และใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น เป็นตัวอย่างที่ดีของชุมชนเล็กๆ ที่มีความคิดไม่เล็กตามขนาดของชุมชน

อ้างอิง: inhabitateco yoga villages

Comments

comments

About the Writer

avatar

Ma Lang Phoo (Jaksin Noyraiphoom)จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษาทางด้านสถาปัตย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน ควบคู่ไปกับศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป้าหมายสำคัญของชีวิตคือ การปั้นสถาปนิกรุ่นใหม่ให้กลับไปรับใช้ชนบท (https://www.facebook.com/malangphoobookclub)View all posts by Ma Lang Phoo →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments