‘สถาปัตยกรรมกากๆ’ ศาลากลางสวนจากบานหน้าต่างเหลือทิ้ง