บ้านครึ่งบกครึ่งน้ำ ต้านภัยเฮอริเคนในนิวออร์ลีนส์

จากเหตุการณ์ที่เฮอริเคน แคทรินา เข้าโจมตีชายฝั่งนิวออร์ลีนส์ เมื่อปี ค.ศ.2005 หลังจากนั้นประมาณ 2 ปี ซูเปอร์สตาร์ฮอลลิวูดชื่อก้องอย่าง แบรด พิตท์ (Brad Pitt) ก็ได้ร่วมกับพรรคพวก จัดตั้งองค์กร Make It Right Foundation ขึ้น เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยที่ถูกทำลายโดยมหาวาตภัยในครั้งนั้น โดยเริ่มที่ย่านถนน Lower 9th เป็นพื้นที่นำร่อง ในการสร้างอาคารพักอาศัยจำนวน 150 หน่วย โดยได้เชิญสถาปนิกชื่อดังมาร่วมออกแบบบ้านหลายหลัง หนึ่งในนั้นคือ Morphosis ผู้ออกแบบ FLOAT House

นอกจากจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูความเป็นชุมชนให้ดีขึ้นแล้ว ผู้ออกแบบยังต้องการให้ FLOAT House เป็นต้นแบบของบ้านที่รับมือภัยพิบัติซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยตัวบ้านมีลักษณะยกพื้นสูงตั้งอยู่บนฐานที่อยู่บนพื้นดิน ใต้พื้นอาคารมีทุ่นลอยซึ่งช่วยให้ตัวบ้านสามารถยกลอยขึ้นได้เมื่อระดับน้ำ ด้วยระบบเสาที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ สามารถทำให้บ้านหลังนี้ลอยสูงได้ถึง 12 ฟุต สูงกว่าระดับน้ำท่วมสูงสุดจากภัยพิบัติคราวที่แล้ว FLOAT House ยังถูกออกแบบมาให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ หากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมซึ่งผู้อยู่อาศัยไม่สามารถติดต่อกับภายนอกได้ มีการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อผลิตไฟฟ้าและมีระบบกักเก็บน้ำฝนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อไว้ใช้ในยามขาดแคลน และสามารถนำน้ำกลับมาหมุนเวียนใช้ได้

วัสดุที่ใช้ก่อสร้าง FLOAT House ล้วนเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่ปล่อยสารพิษให้กับผู้อยู่อาศัย ผนังของบ้านสร้างขึ้นจากวัสดุสำเร็จรูป ซึ่งมีน้ำหนักเบา สามารถก่อสร้างได้เร็ว และช่วยประหยัดพลังงานได้ดีกว่าผนังไม้ทั่วไป และยังมีหน้าต่างและช่องเปิดที่ทำจากกระจกพิเศษ สามารถกันความร้อนเข้าสู่ภายในตัวบ้าน ในขณะที่แสงสว่างสามารถเข้ามาได้ ด้วยคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงทำให้บ้านเล็กๆ หลังนี้ ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียวจาก LEED ในระดับ Platinum ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุด เป็นเครื่องการันตีว่านอกจาก FLOAT House จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยดีขึ้นแล้ว ยังคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน

อ้างอิง : architecturelabiwan