‘Football for Hope’ ศูนย์ฟุตบอลเพื่อความหวังของเด็กชาวรวันดา

ศูนย์ฟุตบอลเพื่อความหวังแห่งเมือง Kimisagara ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ’20 Centres for 2010′ ซึ่งถูกใช้เป็นแคมเปญหลักในการประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลโลกหนแรกบนแผ่นดินกาฬทวีป ณ ประเทศแอฟริกาใต้ เมื่อปี ค.ศ.2010 ภายใต้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการของ สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ หรือ ฟีฟ่า (FIFA) เป้าหมายสำคัญของแคมเปญนี้คือ การสร้างศูนย์ Football for Hope ให้ได้ 20 แห่ง ทั่วทั้งทวีปแอฟริกา โดยศูนย์แห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในศูนย์แห่งแรกๆ จากบรรดาศูนย์ 20 แห่งของโครงการที่ได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยมีองค์กรสถาปัตยกรรมเพื่อมนุษยชาติ หรือ Architecture for Humanity เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้ศูนย์แห่งนี้ เกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา

ตัวโครงการตั้งอยู่บริเวณที่เป็นศูนย์กลาง ใกล้กับโรงเรียนประถมประจำชุมชน Kimisagara ชุมชนขนาดใหญ่ที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา Kimisagara ในแถบตอนกลางของประเทศรวันดา ภายในตัวอาคารประกอบด้วย ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าสำหรับนักกีฬา พื้นที่การศึกษาที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้อย่างหลากหลาย รวมทั้งพื้นที่อเนกประสงค์ นอกจากนี้ยังได้รับการออกแบบให้ใช้พลังงานอย่างประหยัด สามารถระบายอากาศผ่านช่องเปิดที่จัดวางไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมทำให้อากาศไหลเวียนได้ดี หลังคาผืนใหญ่ช่วยป้องกันแดดไม่ให้เข้ามายังตัวอาคารโดยตรง ช่วยเพิ่มความน่าสบายในการใช้งานเวลากลางวัน น้ำฝนที่เก็บได้จากหลังคา จะถูกส่งไปเก็บยังหอเก็บน้ำ ซึ่งดัดแปลงมาจากตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้งานแล้ว วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในแถบนี้ สามารถก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีอย่างง่ายๆ ที่สามารถก่อสร้างกันได้เองภายในชุมชน

ส่วนพื้นที่นอกอาคารประกอบด้วย สนามฟุตบอลขนาดเล็ก พื้นดินบริเวณขอบสนาม 2 ด้าน ได้รับการปรับระดับจากพื้นที่เนินเขา ให้เป็นขั้นบันไดสำหรับนั่งชมการแข่งขันฟุตบอล รวมทั้งพื้นที่สำหรับประกอบกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมของศูนย์แห่งนี้เอง และกิจกรรมของชุมชน ศูนย์ Football for Hope นี้ จึงนับเป็นการช่วยสร้างความหวังให้กับคนในชุมชน ในการจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านกีฬายอดฮิตอย่างฟุตบอล ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนของชุมชนแห่งนี้มีกิจกรรมทำในยามว่าง มีแหล่งแสวงหาความรู้ รวมทั้งอาจเป็นแหล่งสร้างอาชีพ สำหรับยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองและครอบครัวได้ในอนาคต

อ้างอิง : archdaily