‘แก้วสิงห์’ แกรนิตจากขวดแก้ว ลดขยะ เพิ่มมูลค่าให้เศษแก้ว