‘Greenpoint Landing Park’ พื้นที่สีเขียวริมน้ำ ปอดแห่งใหม่ของนิวยอร์ค

61


Untitled-1-Recovered

ย่านกรีนพอยท์ (Greenpoint) เป็นย่านชุมชนพักอาศัย ตั้งอยู่บริเวณตอนเหนือของเขตบรู๊คลิน ส่วนหนึ่งของมหานครนิวยอร์ค ด้านตรงข้ามกับเกาะแมนฮัตตันฝั่งตะวันออก ด้วยความเป็นทำเลทองของย่านนี้ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ติดน้ำ รวมทั้งอยู่ใกล้กับแหล่งศูนย์กลางธุรกิจ จึงทำให้เกิดโครงการ Greenpoint Landing ขึ้น เพื่อพัฒนาพื้นที่ริมน้ำของย่านนี้ให้กลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ของฝั่งบรู๊คลิน โดยภายในโครงการจัดให้มีการใช้งานพื้นที่อย่างผสมผสาน (Mixed-use) ที่รวมเอาย่านธุรกิจ ย่านพักอาศัย และพื้นที่นันทนาการเข้าไว้ด้วยกัน และหนึ่งในพื้นที่นันทนาการที่สำคัญที่สุดของโครงการนี้คือ Greenpoint Landing Park สวนสาธารณะริมน้ำ ที่จะทำหน้าที่เป็นปอดแห่งใหม่ของชาวบรู๊คลิน และมหานครนิวยอร์ค

Greenpoint Landing Park  จัดเป็นโครงการพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ ซึ่งกินอาณาเขตประมาณ 4 เอเคอร์ (จากพื้นที่โครงการทั้งหมด 22 เอเคอร์) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอีสต์ริเวอร์ ภายในถูกจัดให้เป็นพื้นที่นันทนาการที่ผสมผสาน ที่สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างหลากหลาย ทั้งการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และการทำกิจกรรมการละเล่นต่างๆ เช่น คอนเสิร์ต และกิจกรรมทางน้ำ เช่น พายเรือคายัก นอกจากนี้ยังมีการออกแบบแนวเขื่อนกั้นน้ำ เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติทั้งจากพายุใหญ่และน้ำท่วม ที่ออกแบบให้กลมกลืนไปกับพื้นที่ใช้งานส่วนอื่นๆ โดยมี James Corner Field Operations บริษัทภูมิสถาปนิก ผู้ซึ่งเคยฝากผลงานชิ้นเอกระดับขึ้นหิ้งอย่างโครงการ High Line ไว้บนฝั่งแมนฮัตตันมาแล้ว เป็นผู้ออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรมภายในโครงการนี้ทั้งหมด

โครงการ Greenpoint Landing Park มีแผนที่จะเริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ.2015 และเมื่อโครงการนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะกลายเป็นพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ ที่จะรองรับการใช้งานจากผู้คนทั้งในย่านนี้และละแวกข้างเคียง เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ ที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น อันจะนำทั้งความสุขและชีวิตชีวามาสู่ชาวเมืองใหญ่แห่งนี้

1

2

5

6

3

4

อ้างอิง : greenpointersny.curbednydailynewsfieldoperations

Comments

comments

About the Writer

avatar

Ma Lang Phoo (Jaksin Noyraiphoom)จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษาทางด้านสถาปัตย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน ควบคู่ไปกับศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป้าหมายสำคัญของชีวิตคือ การปั้นสถาปนิกรุ่นใหม่ให้กลับไปรับใช้ชนบท (https://www.facebook.com/malangphoobookclub)View all posts by Ma Lang Phoo →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments