อนุบาลหลังคาเขียว ผลิตอาหารเลี้ยงเด็กเวียดนามทั้งโรงเรียน

Farming Kindergarten By Vo Trong Nghia Architects1


สำนักงานสถาปนิกชื่อดังแห่งเวียดนาม Vo Trong Nghia Architects ได้ออกแบบโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในเมืองดองไน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนาม ความพิเศษของโรงเรียนแห่งนี้คือ ตัวอาคารที่มีผังเป็นรูปทรงโค้งคล้ายขดเส้นเชือก ช่วยสร้างให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานและมีชีวิตชีวา นอกจากนี้ อีกสิ่งที่ทำให้โรงเรียนแห่งนี้มีความพิเศษแตกต่างจากโรงเรียนอนุบาลที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปคือ หลังคาสีเขียวขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นพื้นที่สำหรับให้เด็กๆ ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน

บนหลังคาสีเขียวผืนใหญ่ ถูกจัดให้เป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพืชผักที่สามารถนำมาทำเป็นอาหารได้ โดยผู้ออกแบบได้คำนวณไว้ว่า อาหารทั้งหมดที่ผลิตบนหลังคาแห่งนี้ สามารถเลี้ยงนักเรียนทั้งโรงเรียน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 500 คนได้ และนอกจากทำให้โรงเรียนแห่งนี้สามารถพึ่งตัวเองได้ในด้านอาหารแล้ว พื้นที่สีเขียวยังเป็นพื้นที่เล่นและแหล่งสำหรับเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่เด็กๆ จะมาปลูกพืชผักที่เขาจะนำไปบริโภคเอง ถือเป็นการสอนให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การพึ่งพาตนเองและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว

หลังคาเขียวขนาดใหญ่ นอกจากจะใช้เป็นแหล่งสำหรับผลิตอาหารแล้ว ยังมีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนชั้นดี ป้องกันความร้อนจากแสงแดดที่จะสาดส่องเข้าสู่ตัวอาคารจากทางด้านบน ช่วยลดการใช้พลังงานในการปรับอากาศของอาคารแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี ผังอาคารที่เป็นเส้นยาวช่วยให้แต่ละห้องเรียนสามารถสัมผัสกับอากาศได้อย่างเต็มที่ ทำให้สามารถระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติได้ ผสานกับผนังที่มีแผงกันแดดในแนวตั้ง ช่วยป้องกันแสงแดดที่จะสาดส่องเข้ามาจากทางด้านข้าง ถือเป็นโรงเรียนสีเขียว ที่นำแนวคิดในการดำรงชีวิตร่วมกับธรรมชาติ มาสอดแทรกไว้ในการออกแบบอย่างกลมกลืน เป็นการสอนนักเรียนโดยทางอ้อมด้วยวิธีทำให้ดูเป็นตัวอย่าง

อ้างอิง : inhabitat

Comments

comments

About the Writer

avatar

Ma Lang Phoo (Jaksin Noyraiphoom)จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษาทางด้านสถาปัตย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน ควบคู่ไปกับศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป้าหมายสำคัญของชีวิตคือ การปั้นสถาปนิกรุ่นใหม่ให้กลับไปรับใช้ชนบท (https://www.facebook.com/malangphoobookclub)View all posts by Ma Lang Phoo →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments