แดนกิมจิศัลยกรรมบ้านร้างในชนบท ให้กลายเป็นสวนสวยสุดแนว

1332834184 Img 0149 1000x666


แม้จะได้ชื่อว่า เป็นดินแดนมีชื่อเสียงทางด้านการศัลยกรรมความงาม แต่ประเทศอย่างเกาหลี ก็หาได้มีดีเฉพาะแค่การสร้างสรรค์ความงามบนร่างกายเพียงเท่านั้น เพราะการศัลยกรรมความงามในอาคารเก่า ชาวเกาหลีก็ทำได้ดีไม่แพ้กัน ดังจะเห็นได้จากผลงาน Hanok Garden ที่เกิดจากการนำบ้านร้างเก่า มาทำการศัลยกรรมแบบ ‘ยกเครื่อง’ จนกลายเป็นสวนสวยขนาดย่อมๆ โดยมี Y Design Office เป็นผู้ที่เข้ามารับบท ‘ศัลยแพทย์’ ในครั้งนี้

Hanok Garden นั้นตั้งอยู่ในหมู่บ้าน Gasang-li หมู่บ้านเกษตรกรรมเล็กๆ ในแถบชนบทของเมือง Daegu ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านนี้ มีประชากรจำนวนไม่มากและส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เนื่องจากคนรุ่นใหม่ต่างพากันอพยพ ละทิ้งถิ่นฐานออกไปอยู่ในเมืองกันหมด จนหมู่บ้านแห่งนี้มีสภาพแทบไม่ต่างจากชุมชนร้าง มีบ้านพักอาศัยแบบดั้งเดิม ที่เรียกว่า Hanok ถูกทิ้งร้างไว้เป็นจำนวนมาก ทางผู้ออกแบบจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะปรับเปลี่ยนบ้าน Hanok เหล่านี้ ให้กลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นอีกครั้ง โดยได้ทำการเปลือยอาคารทั้งหมดให้เหลือแต่โครงสร้าง จากนั้นจึงสอดแทรกต้นไม้ที่เป็นเสมือนผู้อาศัยรายใหม่เข้าไปในตัวอาคาร และเปิดพื้นที่เชื่อมต่อมายังสวนขนาดเล็กภายนอก ด้วยเงินลงทุนที่น้อยมาก ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยคืนชีพบ้านร้างที่รอวันหมดอายุขัย ให้กลายมาเป็นสถานที่พบปะแห่งใหม่ของผู้คน ช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆ ให้กับชุมชนที่เคยเงียบเหงาแห่งนี้

และแม้โครงการนี้จะมีขนาดเล็กมาก จนยากที่จะสร้างแรงกระเพื่อมที่มากพอจนทำให้คนเรือนหมื่นเรือนแสนหวนกลับมายังชนบท แต่อย่างน้อยผลงานชิ้นเล็กๆ ชิ้นนี้ ก็ถือเป็นโมเดลชิ้นสำคัญ ที่ทำให้ชุมชนชนบทแห่งอื่นๆ ซึ่งมีสภาพไม่ต่างกันได้เอาเป็นแบบอย่าง และอาจนำมาซึ่งการต่อยอดขยายผลไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ยิ่งๆ ขึ้นไปในภายภาคหน้าก็เป็นได้

อ้างอิง: Y Design Office

Comments

comments

About the Writer

avatar

Ma Lang Phoo (Jaksin Noyraiphoom)จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษาทางด้านสถาปัตย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน ควบคู่ไปกับศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป้าหมายสำคัญของชีวิตคือ การปั้นสถาปนิกรุ่นใหม่ให้กลับไปรับใช้ชนบท (https://www.facebook.com/malangphoobookclub)View all posts by Ma Lang Phoo →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments