ที่พักฉุกเฉินจากวัสดุพื้นๆ สร้างง่าย รวดเร็ว ขนย้ายสะดวก

Hexayurt On The Playa   Burning Man 2007 Thumb


ท่ามกลางภัยธรรมชาติที่ถาโถมเข้าใส่มนุษย์อย่างหนักข้อขึ้นทุกขณะ คงเป็นการยากที่มนุษย์ธรรมดาอย่างเราๆ จะหยุดยั้งอำนาจของธรรมชาติได้ สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคงเป็นแค่เพียงเตรียมตัวให้พร้อม คอยรับมือกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เพื่อบรรเทาผลจากภัยพิบัติเหล่านั้นไม่ให้รุนแรงจนเกินไป

ตามปรกติแล้วเวลาเกิดภัยพิบัติ สิ่งที่ตามมานอกจากความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินคือ การขาดแคลนสิ่งอุปโภค-บริโภค โดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัยซึ่งต้องใช้เวลานานกว่าจะสร้างใหม่ หรือซ่อมแซมให้กลับมามีสภาพใช้งานได้ Hexayurt จึงได้ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อบรรเทาทุกข์อันเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเหล่านั้น

Hexayurt หลังแรกซึ่งเป็นหลังต้นแบบ ได้ถูกสร้างขึ้นในปี 2003 โดย Vinay Gupta และได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปัจจุบัน Hexayurt นั้นมีมากมายหลายขนาด ตั้งแต่ 50 จนถึง 500 ตารางฟุต โดยทั้งหมดจะมีรูปทรงเรขาคณิต 6 เหลี่ยมเป็นพื้นฐาน ข้อดีของที่พักอาศัยแบบนี้คือ สามารถก่อสร้างได้ง่าย สามารถถอดประกอบได้ โดยใช้วัสดุพื้นๆ เช่น แผ่นพลาสติก โฟม และวัสดุอื่นๆ แล้วแต่จะหาได้ในพื้นที่ การใช้วัสดุจะถูกคำนวณมาอย่างดีโดยไม่ให้มีเศษเหลือแม้แต่ชิ้นเดียว โดยนำวัสดุขนาดมาตรฐาน 1.20 x 2.40 เมตร มาดัดแปลงเป็นส่วนต่างๆ ทั้งผนังและหลังคา และใช้วัสดุประมาณ 12 แผ่น ต่ออาคาร 1 หลัง นอกจากนี้ในอาคารบางหลังยังมีการพัฒนาระบบกันความร้อน เช่น ฉนวน หรือระบบปรับอากาศ ช่วยสร้างความสบายให้กับผู้พักพิง

แม้รูปลักษณ์ภายนอกอาจไม่สวยหรูสะดุดตาเท่าใดนัก แต่ด้วยโจทย์หลักของการสร้าง Hexayurt คือ สร้างง่าย รวดเร็ว และขนย้ายสะดวก เพื่อรองรับการใช้งานฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที จึงถือได้ว่า Hexayurt สามารถตอบโจทย์ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ที่สำคัญ Hexayurt ทุกหลัง สร้างด้วยวัสดุที่นำมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ สามารถนำไปใช้ช่วยผู้ที่ประสบภัยในท้องที่อื่นๆ ได้อีก จึงถือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพที่น่าชื่นชมยิ่ง

อ้างอิง :  Hexayurt Project

Comments

comments

About the Writer

avatar

Ma Lang Phoo (Jaksin Noyraiphoom)จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษาทางด้านสถาปัตย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน ควบคู่ไปกับศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป้าหมายสำคัญของชีวิตคือ การปั้นสถาปนิกรุ่นใหม่ให้กลับไปรับใช้ชนบท (https://www.facebook.com/malangphoobookclub)View all posts by Ma Lang Phoo →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments