ศูนย์ชุมชน+โฮมสเตย์ในเวียดนาม เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน ท้องถิ่นยั่งยืน

11


4

หมู่บ้าน Nam Dam ตั้งอยู่ในจังหวัดห่าซาง (Ha Giang) ที่อยู่เหนือสุดของประเทศเวียดนาม โดยหมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนชนกลุ่มน้อยที่มีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์  ผสานกับสภาพแวดล้อมของที่ตั้งซึ่งอยู่บนเขาสูงที่มีความเป็นธรรมชาติซึ่งยังบริสุทธิ์อยู่อย่างมาก ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ดังนั้น ด้วยศักยภาพในตัวเองที่มีอยู่อย่างสูง ทำให้หลายภาคส่วนได้เล็งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น จึงได้มีความพยายามคิดค้นหาวิธีที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งรูปธรรมหนึ่งที่เกิดจากความพยายามดังกล่าวคือผลงาน คือ อาคารศูนย์ชุมชนและโฮมสเตย์ ประจำหมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณศูนย์กลางของหมู่บ้าน โดยเป็นผลงานการออกแบบของ 1+1>2 Architects บริษัทสถาปนิกสัญชาติเวียดนาม ภายใต้การสนับสนุนของ Caritas องค์กรเอกชนจากสวิตเซอร์แลนด์ จากความตั้งใจที่จะให้อาคารแห่งนี้เป็นอาคารศูนย์กลางที่ทั้งชาวบ้านในชุมชนและนักท่องเที่ยวสามารถมาใช้งานร่วมกันได้ จึงเป็นที่มาของการจัดพื้นที่ใช้สอยที่ผสมผสานกันระหว่าง พื้นที่กิจกรรมของชุมชนสำหรับชาวบ้านและโฮมสเตย์สำหรับนักท่องเที่ยว พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร ได้รับการแบ่งออกเป็น 2 ชั้น โดยในบริเวณชั้น 1 ประกอบด้วยพื้นที่ส่วนกลางของชุมชน สำหรับให้ผู้คนได้มาพบปะพูดคุยและทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน นอกจากนี้ยังเป็นส่วนของครัวขนาดย่อมๆ และห้องพักสำหรับนักท่องเที่ยว 2 ห้อง บริเวณชั้น 2 ประกอบด้วยห้องพักสำหรับนักท่องเที่ยว 3 ห้อง วัสดุในการก่อสร้างอาคารแทบทั้งหมดล้วนเป็นวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นผนังดินอัด ฐานรากซึ่งทำจากหิน โครงสร้างหลังคาจากไม้ มีการใช้เทคนิคในการกันความร้อนและระบายอากาศโดยเน้นการพึ่งพาธรรมชาติมากกว่าใช้พลังงานจากไฟฟ้า และยังมีระบบกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้

อาคารนี้ถือเป็นตัวอย่างของอาคารที่มีความยั่งยืนที่รองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตอันจำนำมาซึ่งความยั่งยืนของชุมชนและท้องถิ่นสืบไป

2

3

4

5

6

7

8

อ้างอิง : archdailykientruc112

Comments

comments

About the Writer

avatar

Ma Lang Phoo (Jaksin Noyraiphoom)จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษาทางด้านสถาปัตย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน ควบคู่ไปกับศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป้าหมายสำคัญของชีวิตคือ การปั้นสถาปนิกรุ่นใหม่ให้กลับไปรับใช้ชนบท (https://www.facebook.com/malangphoobookclub)View all posts by Ma Lang Phoo →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments