บ้านกึ่งสำเร็จรูป ‘ก่อสร้างง่าย ขนย้ายสะดวก’ สร้างเสร็จใน 3 วัน

71


โดยปรกติแล้ว เรามักจะมองระบบอุตสาหกรรมในฐานะที่เป็น ‘ปฏิปักษ์’ กับธรรมชาติ เพราะที่ผ่านมาการพัฒนาโดยมุ่งเน้นด้านอุตสาหกรรมได้นำมาซึ่งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างล้างผลาญ แต่ก็ใช่ว่าอุตสาหกรรมจะมีแต่ด้านร้ายและเป็นตัวทำลายไปเสียทั้งหมด ดังเช่น House Arc บ้านพักอาศัยกึ่งสำเร็จรูป ที่สร้างด้วยระบบอุตสาหกรรมหลังนี้

สิ่งที่สถาปนิก Joseph Bellomo ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในการสร้างบ้านหลังนี้คือ ก่อสร้างง่าย ขนย้ายสะดวก และใช้วัสดุอย่างประหยัด ระบบอุตสาหกรรมจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการออกแบบ ข้อดีของการก่อสร้างด้วยระบบอุตสาหกรรมคือ บ้านทุกหลังมีมาตรฐานคุณภาพที่เหมือนกัน และสามารถสร้างได้คราวละมากๆ House Arc ทุกหลังจะมีขนาด 150 ตารางฟุต โครงสร้างหลักทำจากท่อเหล็ก ซึ่งมีความแข็งแรงแต่มีน้ำหนักเบา ทำให้ขนย้ายไปยังที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ยังสามารถก่อสร้างได้โดยง่าย ผู้ซื้อสามารถประกอบได้เองโดยอาศัยเพียงทักษะเชิงช่างขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะใช้เวลาทั้งหมดเพียง 3 วันเท่านั้น

ข้อดีของ House Arc มิได้มีเพียงแต่ก่อสร้างและประกอบง่ายเท่านั้น เพราะในการออกแบบยังมีการคำนึงถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัด หลังคาชั้นบนที่เป็นระแนงไม้ ช่วยป้องกันความร้อนเข้าสู่ภายในตัวบ้าน ลดการใช้พลังงานในการปรับอากาศ ผสานกับช่องเปิดบริเวณผนัง ช่วยให้แสงสว่างเข้าสู่ภายในได้อย่างทั่วถึง ลดการใช้พลังงานจากไฟฟ้าแสงสว่างลงได้มาก นอกจากนี้ยังมีการนำแผงโซล่าร์เซลล์ มาติดตั้งไว้บนหลังคา เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้เอง ซึ่งถือเป็นพลังงานที่สะอาดและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

และด้วยความที่ House Arc สามารถก่อสร้างได้โดยง่าย ขนย้ายสะดวก และมีความคงทนแข็งแรง จึงได้รับการประยุกต์นำไปใช้เป็นบ้านพักสำหรับผู้ประสบภัยตามท้องที่ต่างๆ ช่วยให้ผู้ประสบภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นับเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในวงกว้าง House Arc จึงถือเป็นตัวแทนที่ดีของการนำระบบอุตสาหกรรมมาใช้อย่างถูกทาง ที่มิได้มุ่งเน้นเฉพาะการค้า แต่ยังให้ความใส่ใจทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมควบคู่กันไป

อ้างอิง : Bellomo Architects

Comments

comments

About the Writer

avatar

Ma Lang Phoo (Jaksin Noyraiphoom)จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษาทางด้านสถาปัตย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน ควบคู่ไปกับศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป้าหมายสำคัญของชีวิตคือ การปั้นสถาปนิกรุ่นใหม่ให้กลับไปรับใช้ชนบท (https://www.facebook.com/malangphoobookclub)View all posts by Ma Lang Phoo →