‘House for Trees’ บ้านหลังคาต้นไม้ คนอยู่ข้างล่าง ต้นไม้อยู่ข้างบน

Vo Trong Nghia Architects House For Trees Vietnam Designboom 061


บนที่ดินขนาดเล็กในกรุงโฮจิมิน ซิตี้ ประเทศเวียดนาม ซึ่งรายล้อมไปด้วยอาคารแถว ในการจะออกแบบสร้างบ้านที่เต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ ย่อมหมายถึงตัวบ้านที่ต้องมีขนาดเล็กตามไปด้วย แต่หากต้องการบ้านขนาดใหญ่ พื้นที่สีเขียวสำหรับปลูกต้นไม้ก็ต้องลดลงเช่นกัน เป็นสภาวะของการ “ได้อย่าง-เสียอย่าง” ที่ซึ่งเจ้าของบ้านต้องตัดสินใจว่าจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง และต้องยอมเสียอีกอย่างไป หากแต่ Vo Trong Nghia ผู้ออกแบบบ้านหลังนี้ กลับค้นพบวิธีที่จะทำให้ได้ทั้งสองอย่างโดยที่ไม่ต้องเสีย

ผู้ออกแบบได้แก้ปัญหาพื้นที่จำกัด ด้วยการแบ่งพื้นที่ใช้งานออกเป็น 2 ระดับ คือบ้านสำหรับพักอาศัยด้านล่าง และชั้นสำหรับปลูกต้นไม้ด้านบน ด้วยแนวคิดนอกกรอบเช่นนี้ ช่วยให้พื้นที่แต่ละส่วนทั้งส่วนพักอาศัยด้านล่างและพื้นที่สวนด้านบนสามารถมีขนาดได้กว้าง ตัวอาคารถูกแบ่งออกเป็น 5 หลังย่อย กระจายอยู่ตามมุมต่างๆ ภายในอาคารย่อยแต่ละหลังจะมีรูปทรงเป็นกล่องคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยม ที่ภายในแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็น 2 ชั้นย่อย ตัวอาคารจะเชื่อมโยงระหว่างกันด้วยทางเดินบริเวณชั้น 2 ข้อดีของการแบ่งอาคารเป็นหลังย่อยคือ แต่ละห้องสามารถได้รับบรรยากาศจากภายนอกได้อย่างเต็มที่ ความสวยงามของอาคารอยู่ที่พื้นผิวผนัง ที่มีความสวยงามจากการนำท่อนไม้ไผ่มาทำเป็นแบบหล่อคอนกรีต

บริเวณชั้นดาดฟ้าซึ่งถือเป็นส่วนที่เป็นหัวใจของบ้านหลังนี้ ได้รับการออกแบบให้สามารถปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ได้ บนพื้นดาดฟ้าประกอบด้วยชั้นดินที่มีความหนา 1.20 เมตร เพื่อให้รากของต้นไม้ใหญ่สามารถเจริญเติบโตและชอนไชได้ เสมือนหนึ่งหลังคาของบ้านเป็นกระถางต้นไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งนอกจากคนภายในบ้านจะสามารถสัมผัสกับความร่มรื่นของต้นไม้ที่ปลูกแล้ว ผู้คนละแวกรอบข้าง ก็ยังสามารถสัมผัสธรรมชาติได้เช่นกัน งานชิ้นนี้จึงไม่ได้สร้างประโยชน์แค่เพียงเจ้าของบ้านเท่านั้น หากแต่ยังเผื่อแผ่ความร่มรื่นไปยังชุมชนโดยรอบ

อ้างอิง : designboom

Comments

comments

About the Writer

avatar

Ma Lang Phoo (Jaksin Noyraiphoom)จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษาทางด้านสถาปัตย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน ควบคู่ไปกับศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป้าหมายสำคัญของชีวิตคือ การปั้นสถาปนิกรุ่นใหม่ให้กลับไปรับใช้ชนบท (https://www.facebook.com/malangphoobookclub)View all posts by Ma Lang Phoo →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments