‘House & Garden’ บ้านและสวนสุดแคบกลางซอกตึกในกรุงโตเกียว

Gh0112


ขึ้นชื่อว่าญี่ปุ่นแล้ว การออกแบบงานสร้างสรรค์ภายใต้สภาวะที่เต็มไปด้วยข้อจำกัด สามารถทำได้ดีไม่แพ้ชนชาติใด โดยเฉพาะข้อจำกัดทางด้านพื้นที่ ซึ่งชาวแดนอาทิตย์อุทัยได้แสดงให้เห็นการแก้ปัญหา ภายใต้พื้นที่ที่จำกัดมาแล้วนักต่อนัก รวมทั้งผลงาน House & Garden ชิ้นนี้ ที่ผู้ออกแบบได้แปรอุปสรรคทางด้านพื้นที่ให้กลายเป็นจุดเด่นในงานออกแบบได้อย่างลงตัว

อาคารพักอาศัยสูง 4 ชั้นหลังนี้ ตั้งอยู่ ณ กรุงโตเกียว เมืองหลวงที่ได้ชื่อว่ามีอัตราค่าครองชีพแพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อาคารหลังนี้ตั้งอยู่บนที่ดินผืนเล็กๆ ที่แทรกตัวอยู่ตรงกลางระหว่างตึกสูง 2 ตึก ด้วยข้อจำกัดด้านขนาดของที่ดิน บังคับให้สถาปนิกอย่าง Ryue Nishizawa ต้องออกแบบของอาคารให้มีการซ้อนชั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้ได้สูงสุด โดยใน 1 ชั้นจะมีพื้นที่ใกล้เคียงกับห้องพักทั่วไป 1 ห้อง อาคารหลังนี้จึงคล้ายกับการนำห้องทั้งหมด 4 ห้องมาวางซ้อนกัน และทำบันไดเชื่อมระหว่างกัน

นอกจากจะมีการออกแบบเพื่อสนองความต้องการใช้สอยขั้นพื้นฐานแล้ว ความสวยงามและสุนทรียะ ก็นับเป็นอีกสิ่งที่ผู้ออกแบบมิได้ละเลย มีการออกแบบให้พื้นที่ระเบียงของทุกชั้นเป็นสวนขนาดเล็ก เพื่อสร้างความร่มรื่นให้กับทั้งคนในอาคารและคนภายนอกที่ผ่านไปมา โดยจะนำกระถางต้นไม้มาวางเป็นกลุ่ม ทำให้เมื่อมองจากภายนอกแล้ว อาคารหลังนี้คล้ายกับสวนแนวตั้งขนาดย่อมๆ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าคอนกรีต และนอกจากต้นไม้เหล่านี้จะช่วยให้เกิดความร่มรื่นแล้ว ยังช่วยสร้างความเป็นส่วนตัวบดบังมุมมองจากภายนอกไม่ให้สามารถเข้ามาภายในอาคารได้

อาคารหลังนี้มีการออกแบบให้ใช้พลังงานจากธรรมชาติให้มากที่สุด มีการกั้นผนังน้อยมาก เพื่อให้อากาศสามารถถ่ายเทได้ตามธรรมชาติ รวมทั้งแสงสว่างที่สามารถสาดส่องเข้ามาภายในได้ ลดการใช้แสงสว่างจากไฟฟ้า รวมทั้งต้นไม้บนอาคารทั้งหมด ที่จะเป็นเสมือนเครื่องปรับอากาศขนาดย่อมๆ ช่วยสร้างให้เกิดความน่าสบายให้กับตัวอาคารได้ดี โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากเครื่องปรับอากาศ จะเห็นได้ว่า แม้อาคาร House & Garden หลังนี้จะเป็นเพียงอาคารเล็กๆ แต่ก็แฝงไว้ด้วยการออกแบบที่ผ่านกระบวนการแก้ปัญหามาเป็นอย่างดี รวมทั้งยังได้แสดงให้ทุกคนได้ประจักษ์แล้วว่า ไม่ว่าข้อจำกัดใดๆ ก็ไม่สามารถเป็นอุปสรรคได้ หากรู้จักการจัดการที่ดีพอ

อ้างอิง : designboom

Comments

comments

About the Writer

avatar

Ma Lang Phoo (Jaksin Noyraiphoom)จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษาทางด้านสถาปัตย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน ควบคู่ไปกับศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป้าหมายสำคัญของชีวิตคือ การปั้นสถาปนิกรุ่นใหม่ให้กลับไปรับใช้ชนบท (https://www.facebook.com/malangphoobookclub)View all posts by Ma Lang Phoo →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments