2 วัน 3 คนในอิหร่าน เปลี่ยนไม้ไผ่และต้นข้าวให้เป็นบ้านพักแบบยั่งยืน