สวนไผ่กลางเมืองเซินเจิ้น ที่พักผ่อนใหม่+ทำกิจกรรมสำหรับชุมชน

ลมหายใจของเมืองใหญ่ในโลกสมัยใหม่ ไม่ควรจะมีแค่ความทันสมัยที่ตามเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่ควรจะคิดถึงความงามของเมืองซึ่งจะส่งผลถึงจิตของผู้คนในเมืองที่ตนเองอาศัยอยู่เช่นกัน และอีกหนึ่งความงามของเมืองที่สำคัญที่ทำให้ชาวเมืองได้หายใจทั่วปอดก็คือ พื้นที่สีเขียวนั่นเอง

กรณีศึกษาที่น่าสนใจ ณ เซินเจิ้น ประเทศจีน สำนักงานสถาปนิกสัญชาติจีน Urbanus ที่ทำงานโดยคำนึงถึงเรื่องชุมชนเมืองตามชื่อสำนักได้รับโจทย์ออกแบบสวนกลางเมือง ’Jade Bamboo Culture Plaza’ ที่มาของสวนแห่งนี้เริ่มต้นที่ทางนักพัฒนาที่ดินได้มีโครงการที่พักอาศัยระดับสูงอยู่ทางด้านทิศเหนือของสวนนี้ จากนั้นทางนักพัฒนาที่ดินได้ทำการเจรจากับหน่วยงานรัฐบาลให้กำเนิดสวน Jade Bamboo แห่งนี้เป็นสวนสาะรณะของเมืองเพื่อแลกกับการมีที่จอดรถข้างใต้สวนจำนวน 50 คัน โดยที่จอดรถจะแทรกตัวอยู่ใต้เส้นความลาดของสวนที่ระดับต่างกัน 13 เมตร เมื่อสวนแห่งนี้สร้างเสร็จแล้ว จะสามารถรองรับกิจกรรมทั้งให้เด็กในชุมชนเข้ามาเล่น กิจกรรมหมากรุก มวยไทเก๊ก เล่นดนตรี หรือกิจกรรมสันทนาการของชุมชน โดยใช้แนวคิดการผสานธรรมชาติเข้ากับสวนจีนแบบดั้งเดิมให้เข้ากับเมืองสมัยใหม่ ด้วยเส้นสายที่ล้อไปกับความลาดเอียงของพื้นที่ และแนวขอบเขตสวนที่ไม่เป็นระเบียบ ทำให้เกิดผลลัพท์เป็นสวนที่มีเส้นสายอิสระดูผ่อนคลายกับชาวเมือง

นับวันพื้นที่สีเขียวของเมืองกรุงเทพฯ เราจะถูกรุกด้วยคำว่าการพัฒนาจนส่งผลกระทบต่อชาวกรุง ถ้าจะลองดูแนวทางนี้พัฒนาลมหายใจสีเขียวของเมืองก็ไม่เลวร้ายนัก

อ้างอิง: URBANUS, archdaily