สวนไผ่กลางเมืองเซินเจิ้น ที่พักผ่อนใหม่+ทำกิจกรรมสำหรับชุมชน