รู้ยัง? ที่แปดริ้วมี ‘ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา’ จี๊ดๆ ด้วยนะ

Untitled-1-Recovered

คนเรานั้นสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดโดยที่ไม่ต้องเกี่ยงอายุ การเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนเสมอไป เพราะสิ่งที่อยู่รอบตัวเราล้วนคือความรู้ทั้งสิ้น แต่การหยิบจับความรู้ในท้องถิ่นขึ้นมาให้ผู้คนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องในชุมชนใกล้ตัวมักจะถูกละเลย จวบจนกระแสท้องถิ่นนิยมได้เป็นที่นิยมขึ้นมาในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา การระจายพื้นที่การเรียนรู้ที่ไม่ต้องไปอิงกับส่วนกลางอย่างกรุงเทพฯ จึงผุดขึ้นมาเรื่อยๆ

อย่างกรณีที่เมืองแปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีความร่วมมือเป็นภาคีกับอุทยานการเรียนรู้หรือ TK Park ที่กรุงเทพฯ เพื่อจัดสร้าง ‘ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา’ ให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนนอกจากโรงเรียนปรกติ โดยเริ่มเปิดในเดือนกรกฎาคม 2557 ส่วนที่น่าสนใจคือศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้บริหารงานโดยหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งก็คือเทศบาลนครฉะเชิงเทรา ความต้องการจึงเกิดมาเพื่อรองรับกับเรื่องราวในท้องถิ่นแดนแปดริ้ว ที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ อยู่ในบริเวณตัวเมืองจึงทำให้สะดวกต่อการเดินทางและเข้าถึงของคนในพื้นที่

ศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้ออกแบบโดย Research Studio Panin แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ชั้น แบ่งการใช้สอยออกเป็นส่วนๆ ตามกิจกรรม เช่น ในส่วนโถงเอนกประสงค์ตรงกลางที่แสดงความเป็นมาของเมืองแปดริ้ว ส่วนบนชั้น 2 ประกอบด้วยห้องประชุม ห้องสมุด ห้องดนตรี ห้องมัลติมีเดียที่แลดูสดใสทันสมัย กระตุ้นให้เด็กๆ เข้าไปใช้ อาทิ การเลือกใช้สีแดงสดในห้องสมุด ทำให้พื้นที่ภายในแลดูไม่น่าเบื่อแบบห้องสมุดเดิมๆ นอกจากนี้ยังจัดพื้นที่เป็นลานเอนกประสงค์กลางแจ้งด้านข้างเพื่อรองรับกิจกรรมของเมืองให้กับเยาวชน ส่วนที่ชวนสะดุดตาที่สุดเมื่อเจอคือ เปลือกภายนอกที่แลคล้ายหนังสือวางกองกัน 4 เล่ม แต่ในความเป็นจริงสถาปนิกต้องการแก้ปัญหาเรื่องสัดส่วนอาคาร จนกลายเป็นจุดเด่นให้กับพื้นที่ในที่สุด

แม้ว่าในปัจจุบันจะยังไม่ได้เปิดทำการที่ชั้น 3-4 แต่แค่พื้นที่ที่เปิดใช้งานไปแล้วก็สามารถกระตุ้นชีวิตชีวาให้กับเมืองแปดริ้วได้เป็นอย่างดี และนับเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจว่าหน่วยงานระกับท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์ไม่จำเป็นต้องทำอะไรเดิมๆ ติดกับระบบราชการเชยๆ จนผลักไสเยาวชนให้ไกลห่างจากการเรียนรู้

DSC_0015 DSC_0027 DSC_0030 DSC_0038 DSC_0042 DSC_0048 DSC_0050 DSC_0057 DSC_0064 DSC_0073 DSC_0084 DSC_0093 DSC_0102

อ้างอิง: Got Arch, Research Studio Panin, art4d issue 220, ASA issue 01.2015 ‘SPACE FOR LEARNING’