สถาปนิกร่วมสร้างสรรค์ชุมชนกับชาวคลองเตย มุ่งหน้าสู่วิถีชีวิตที่ดีกว่า

เป็นที่ทราบกันดีว่าชุมชนคลองเตยเป็นชุมชนที่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่มาก คาดว่ามีคนอาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่า 140,000 คน และเมื่อนึกถึงการใช้ชีวิตของผู้คนบริเวณนี้ ล้วนไม่่ค่อยได้มาตรฐานสักเท่าไรนัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ การศึกษา ปัญหายาเสพยติด หรือแม้แต่อาชญากรรม เพราะขาดการสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง แนวความคิดในการออกแบบพื้นที่ขนาดย่อมที่สามารถใช้เป็นสนามฟุตบอลหรือสนามเด็กเล่นสาธารณะ จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะคอยปกป้องปัญหาทางสังคมที่จะเกิดขึ้นภายในชุมชน ดังนั้นจึงเกิดเป็นโครงการ  Klong Toey Community Lantern ซึ่งจะเป็นกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อการพัฒนาในระดับที่ใหญ่ขึ้น

เนื่องจากพื้นที่ภายในชุมชนมีอย่างจำกัด และสนามฟุตบอลก็ดูจะเป็นเสมือนพระเอกของงาน ดังนั้นการออกแบบส่วนอื่นๆ ที่เหลือจะรวมเข้ากันอย่างกะทัดรัด ไม่ว่าจะเป็นห่วงบาส พื้นที่สำหรับปีนป่าย ชิงช้า ที่นั่งเล่นขายของ หรือแม้แต่ที่นั่งพักตากลมสำหรับแม่บ้าน ด้วยเหตุนี้ TYIN Tegnestue Architects จึงออกแบบให้ทุกๆ การใช้งานรวมเข้าด้วยกันในโครงสร้างอย่างง่าย ขนาด 12×1.2 เมตร โดยมีความสูงอยู่ที่ 5 เมตร โดยมีฐานของโครงสร้างเป็นคอนกรีตที่ยกพื้นขึ้นเพื่อรองรับโครงสร้างอาคารทั้งหมด

โครงสร้างและวัสดุที่ถูกเลือกใช้แทบจะไม่ทำให้คนในชุมชนรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างที่เลือกและออกแบบมาล้วนมีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชนเป็นอย่างมาก ทำให้มีการใช้พื้นที่แห่งนี้ได้ตรงตามเป้าหมาย ซึ่งแม้ว่าผลงานนี้จะเป็นเพียงพื้นที่ขนาดที่ แต่มันจะเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนคลองเตยต่อไป และยังสามารถปรับใช้กับบริเวณอื่นได้อีกด้วย …สำหรับคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากสังคม ความสร้างสรรค์และการออกแบบสามารถเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้นได้ เหมือนแสงสว่างจากโคมไฟนำทางในยามมืด


อ้างอิง: archdaily