สถาปนิกร่วมสร้างสรรค์ชุมชนกับชาวคลองเตย มุ่งหน้าสู่วิถีชีวิตที่ดีกว่า