Korando Educational Centre บ้านโดมทำมือเพื่อเด็กกำพร้าในเคนย่า

11 E1441716661624


114

แม้ในทุกวันนี้ การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคมจะทำให้ทั้งโลกเสมือนกลายเป็นหนึ่งเดียวกัน ความเจริญจากมุมหนึ่งสามารถกระจายไปยังอีกมุมหนึ่งของโลกในเวลาอันสั้น การกระจายทรัพยากรสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีพื้นที่อีกหลายแห่งในโลก ที่ยังคงขาดแคลนทรัพยากรพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ทั้งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย ด้วยเหตุนี้โครงการ Korando Educational Centre จึงเกิดขึ้น เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต

Korando Educational Centre คือศูนย์สำหรับเด็กในประเทศเคนย่า ซึ่งกำพร้าพ่อแม่จากเชื้อ HIV ตัวอาคารได้รับการออกแบบโดย Torsten Kremser นักออกแบบชาวเยอรมัน ภายใต้การดำเนินงานของ Cheap Impact องค์กรไม่แสวงผลกำไร ซึ่งเขาเป็นผู้ก่อตั้ง ตัวอาคารที่สร้างขึ้นมีรูปทรงเป็นโดมโค้ง 4 หลังเชื่อมต่อกัน ซึ่ง Kremser นั้นได้แรงบันดาลใจรูปทรงมาจากผลงานบ้านโดมของ Steve Areen ที่ได้สร้างไว้ในภาคอีสานของประเทศไทย โดย Kremser ได้นำมาประยุกต์โดยนำวัสดุซึ่งหาได้ในท้องถิ่นอย่างอิฐดินเผามาเป็นส่วนประกอบหลัก ภายในโดมประกอบด้วยพื้นที่ใช้สอยที่จำเป็น ทั้งห้องนอน ห้องน้ำ และพื้นที่พักผ่อน เช่นเดียวกับบ้านทั่วไป ทำให้เด็กๆ ซึ่งไร้บ้านเหล่านี้มีความรู้สึกอบอุ่น เสมือนได้อยู่ในบ้านของตัวเอง

ตัวอาคารยังสอดแทรกด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการออกแบบให้สามารถรับแสงธรรมชาติได้ และมีระบบระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ ทำให้ไม่ต้องพึ่งพาการใช้พลังงานจากไฟฟ้า มีระบบกักเก็บน้ำฝนไว้สำหรับใช้งาน น้ำที่ใช้แล้วยังได้รับการหมุนเวียนเพื่อนำมาใช้กับสวน เพื่อปลูกพืชผักสำหรับนำมาทำเป็นอาหาร นอกจากนี้ยังมีแผนการที่จะติดแผงพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า และถังไบโอแก๊สสำหรับใช้ทำอาหาร เพื่อให้อาคารหลังนี้สามารถสนองความจำเป็นพื้นฐานได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเด็กๆ ผู้ด้อยโอกาสให้ดียิ่งขึ้นตามความตั้งใจของผู้ออกแบบ   

2

3

4

5

6

7

8

อ้างอิง : Cheap Impactinhabitat

Comments

comments

About the Writer

avatar

Ma Lang Phoo (Jaksin Noyraiphoom)จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษาทางด้านสถาปัตย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน ควบคู่ไปกับศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป้าหมายสำคัญของชีวิตคือ การปั้นสถาปนิกรุ่นใหม่ให้กลับไปรับใช้ชนบท (https://www.facebook.com/malangphoobookclub)View all posts by Ma Lang Phoo →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments