‘LOOP’ โรงเรียนอนุบาลดีไซน์สุดแนว กระตุ้นจินตนาการเด็ก

Loop 0111


โจทย์ของการออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับเด็ก ยังคงท้าทายความสามารถของสถาปนิกและนักออกแบบอยู่เสมอ เพราะเด็กไม่ได้เป็นแค่ ‘ผู้ใหญ่ย่อส่วน’ สถาปัตยกรรมสำหรับเด็กจึงไม่ใช่แค่อาคารหรือสภาพแวดล้อมที่ออกแบบมาให้เข้ากับสรีระที่เล็กของเด็ก หรืออาคารที่ย่อส่วนมาจากอาคารของผู้ใหญ่เพียงเท่านั้น หากแต่ยังต้องสามารถตอบสนองความต้องการของเด็ก สอดคล้องกับพฤติกรรม และแสดงออกถึงตัวตนของเด็กๆ สะท้อนผ่านรูปลักษณ์ภายนอกของอาคาร ซึ่งโรงเรียนอนุบาล ‘LOOP’ ถือได้ว่าเป็นผลงานตัวอย่างที่ดีอีกชิ้น ที่สามารถตอบโจทย์การออกแบบข้างต้นได้เป็นอย่างดี

โรงเรียนอนุบาล ‘LOOP’ ตั้งอยู่ในบริเวณเขตเมืองใหม่ ในเมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ออกแบบโดย SAKO architects บริษัทสถาปนิกสัญชาติจีน ตัวอาคารมีความโดดเด่นทางด้านรูปทรง เนื่องจากเน้นการใช้เส้นโค้งทั้งในการวางผังอาคาร และตามช่องเปิดทั้งหน้าต่างและประตู ผสานกับการใช้สีสันที่สดใสช่วยให้บรรยากาศของความสนุกสนาน แตกต่างจากอาคารพักอาศัยและสำนักงานโดยรอบที่ส่วนใหญ่จะเป็นอาคารที่ใช้เส้นตรงและมุมฉาก ผลักดันให้อาคารหลังนี้โดดเด้งออกมาจากบริบทโดยรอบ

ความโดดเด่นอีกประการของโรงเรียนอนุบาลแห่งนี้คือ การสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่จัดให้พื้นที่กิจกรรมแทรกซึมอยู่กับห้องเรียนได้อย่างลงตัว ส่วนห้องเรียนจะแบ่งเป็น 3 ชั้น ขดเป็นวงคล้ายโดนัทล้อมพื้นที่กิจกรรมตรงกลาง พื้นที่กิจกรรมภายในอาคารมีทั้งส่วนในร่มและกลางแจ้ง ทุกๆ มุมภายในโรงเรียน รวมทั้งพื้นที่ดาดฟ้าของอาคารและบันไดใหญ่บริเวณโถงทางเข้าด้านหน้าสามารถใช้เป็นพื้นที่เอนกประสงค์ได้เช่นเดียวกัน เพราะเป้าหมายของโรงเรียนแห่งนี้คือ มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กเกิดความรู้จากประสบการณ์ โดยใช้สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมเป็นกลไกสำคัญ เด็กๆ สามารถรับรู้ได้ถึงความเป็นสถานที่พิเศษ เป็นที่ซึ่งการเรียนกับการเล่น ความสนุกกับสาระ และความจริงกับจินตนาการ ไม่ได้ถูกแยกออกจากกันเหมือนเช่นในโรงเรียนโดยทั่วไป

อ้างอิง : designboom

Comments

comments

About the Writer

avatar

Ma Lang Phoo (Jaksin Noyraiphoom)จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษาทางด้านสถาปัตย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน ควบคู่ไปกับศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป้าหมายสำคัญของชีวิตคือ การปั้นสถาปนิกรุ่นใหม่ให้กลับไปรับใช้ชนบท (https://www.facebook.com/malangphoobookclub)View all posts by Ma Lang Phoo →