Madrid Rio ดีไซน์เมืองใหม่ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อการอยู่อาศัยที่ยั่งยืน

เคยตั้งคำถามกับเมืองที่เราอยู่ไหม ว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อให้รถยนต์เป็นใหญ่ หรือเพื่อให้คนอยู่ง่ายกันแน่? จริงอยู่ว่าถนนเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาเมือง แต่จริงหรือที่ต้องเน้นความสำคัญ เฉพาะถนนรถวิ่งเท่านั้นและจริงหรือที่ว่าเมืองใหญ่อันแออัด ไม่อาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ เพราะหนาแน่นเกินเยียวยา

ไม่จริงหรอก มหานครของหลายประเทศในโลก ณ วันนี้ ได้คลี่คลายปัญหาประจำเมืองใหญ่ ด้วยเมืองดีไซน์ใหม่ท่ีวางเรื่องสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชากรไว้นำหน้า อย่างบิ๊กโปรเจ็กต์ Madrid Rio ที่พลิกชีวิตใหม่ให้เมืองมาดริด โดยใช้พ้ืนที่เลียบ 2 ฝ่ังแม่น้ำ Manzanares ซึ่งไหลผ่าน 6 เขตสำคัญเป็นใจกลางโปรเจ็กต์ แม่น้ำนี้เคยถูกบดบังด้วยทางด่วน และการจราจรติดขัดที่ก่อปัญหามากกว่าทัศนียภาพอันเลวร้าย เทศบาลเมืองมาดริดจึงคิดใหม่ ด้วยการขุดอุโมงค์ใต้ดินให้รถวิ่ง แล้วขอคืนพื้นที่ี่เลียบแม่น้ำ 43 กิโลเมตร ให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวยาวเหยียด ที่มีทั้งทางเดินเท้า ทางจักรยาน สนามเด็กเล่น พื้นที่ศิลปวัฒนธรรม และสันทนาการต่างๆ เชื่อมโยงการเดินทางสู่พื้นที่เศรษฐกิจด้วยระบบขนส่งมวลชนใหม่ ออกแบบสะพานข้ามแม่น้ำใหม่ให้สวยเฉียบ และอนุรักษ์สะพานเก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไว้ ขุดลอกคูคลองบำบัดน้ำให้ใสสะอาด ออกแบบการใช้พื้นที่ใหม่อย่างครบวงจร เพื่อให้ชาวเมืองมาดริดได้อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีกับวิถีที่ยั่งยืน

มุมใหม่ในการพัฒนาเมืองแบบนี้ แม้ไม่ได้วางเรื่องเศรษฐกิจไว้เป็นเป้า แต่ผลพลอยได้ของการอาศัยอยู่ในเมืองอย่างมีความสุข ก็ช่วยยกระดับเมืองไปทุกด้านได้นั่นเอง

[youtube url=”http://youtu.be/aOgo4o_afnU” width=”600″ height=”335″]

 

อ้างอิง: MADRID RIO