พักรบมาพบน้องๆ โรงเรียนสำหรับเด็กในอัฟกานิสถาน

หลังจากต้องเผชิญกับช่วงเวลาอันโหดร้ายของสงครามมาอย่างยาวนาน จนเสมือนเป็นฝันร้ายของประเทศ ที่ชาวอัฟกานิสถานทุกคนอยากจะลืมเลือน หลายฝ่ายจึงมีความพยายามที่จะเยียวยาประเทศแห่งนี้ และโครงการ Maria Grazia Cutuli Primary School ในเมือง Herat ถือเป็นผลงานสำคัญอีกชิ้น ที่จะช่วยนำพาความสุขให้กลับมาสู่เมืองแห่งนี้ หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยถูกพรากไปโดยสงคราม

โรงเรียนประถมแห่งนี้ ตั้งชื่อตาม Maria Grazia Cutuli นักข่าวชาวอิตาเลี่ยน ที่เสียชีวิตในระหว่างเหตุจลาจลกลางเมืองในปี ค.ศ.2001 ออกแบบโดย 2A + P/A บริษัทสถาปนิกจากประเทศอิตาลี โรงเรียนแห่งนี้มีแนวคิดในการออกแบบให้คล้ายกับหมู่บ้านขนาดเล็กๆ ประกอบด้วยกลุ่มอาคารทรงสี่เหลี่ยม จำนวน 9 หลัง ตั้งอยู่รวมกันเป็นกลุ่มกลางทุ่งโล่ง ตัวอาคารทั้งหมดถูกล้อมรอบด้วยกำแพงสูงทั้ง 4 ด้าน เพื่อสร้างความปลอดภัย คล้ายกับบ้านเรือนพื้นถิ่นที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในท้องที่แถบนี้

อาคารแต่ละหลังได้รับการสร้างอย่างเรียบง่าย โดยใช้รูปทรงสี่เหลี่ยมเป็นหลัก ประกอบไปด้วย ห้องเรียน ห้องพักครู ห้องน้ำ-ส้วม และห้องสมุดที่จะสูงกว่าอาคารอื่นๆ ทุกหลังทาสีด้วยสีฟ้า เพื่อให้ความรู้สึกถึงความสดใส ร่าเริง ผนังของอาคารก่อด้วยอิฐหนา เพื่อกันความร้อนจากภายนอกในเวลากลางวัน นอกจากนี้ยังคำนึงถึงการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ ตัวอาคารมีช่องเปิดให้อากาศไหลเวียนถ่ายเทได้ดี ประกอบกับช่องแสงช่วยนำแสงธรรมชาติเข้ามาภายใน ช่วยลดการใช้ไฟฟ้า บริเวณนอกอาคาร ได้รับการจัดให้เป็นสวนสำหรับปลูกพืชเพื่อสร้างความชุมชื้นและมีชีวิตชีวา รวมทั้งยังใช้เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเด็กๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน นับเป็นสถาปัตยกรรมที่ออกแบบอย่างเรียบง่าย แต่ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างครบถ้วน รวมทั้งนำความหวังมาสู่เมืองแห่งนี้

อ้างอิง : inhabitat