บ้านดินในรวันดา สร้างง่าย ราคาถูก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นับเป็นสิ่งที่เหล่าบรรดานักออกแบบในยุคปัจจุบันต่างให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ซึ่งในทุกวันนี้ การตามหาวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง มีการค้นคิดและพัฒนาวัสดุใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา และวัสดุหนึ่งที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งถูกนำมาพัฒนาอยู่เสมอๆ นั่นคือ ดิน ที่มีการพัฒนาอย่างหลากหลายรูปแบบ และ Masoro Village Project ก็ถือเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการครั้งสำคัญของการก่อสร้างบ้านด้วยดิน

Masoro Village Project คือ โครงการออกแบบและก่อสร้างบ้านพักอาศัยขนาดเล็กสำหรับชุมชนในชนบทอันห่างไกลของประเทศรวันดา โดยมี GA Collaborative เป็นผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม จุดเด่นของโครงการนี้ มิได้อยู่ที่รูปทรงอาคารที่หวือหวาน่าตื่นตาตื่นใจ หากแต่อยู่ที่ระบบการก่อสร้างพิเศษที่คิดค้นขึ้นมาสำหรับให้ก่อสร้างได้ ภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัด ทั้งข้อจำกัดด้านทุน ทรัพยากร และแรงงาน วิธีการก่อสร้างระบบพิเศษนี้จะใช้ดินซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นเป็นวัสดุหลัก โดยจะนำดินมาบรรจุในกระสอบ แล้วนำมาวางเรียงซ้อนกันเป็นผนัง โครงสร้างอาคารเป็นระบบผนังรับน้ำหนัก มีโครงบางส่วนเป็นไม้ เช่น ทับหลังของช่องเปิดทั้งประตูและหน้าต่าง ที่มีการเจาะเป็นระยะเพื่อให้อากาศถ่ายเท หลังจากเรียงผนังเรียบร้อย จึงฉาบผิวหน้าด้วยดิน หลังคาสร้างด้วยโครงเหล็กที่มีน้ำหนักเบา และมุงด้วยกระเบื้องดินเผา

ภายในบ้านหลังเล็กหลังนี้ เป็นที่อยู่ของครอบครัวขนาดเล็ก 1 ครอบครัว ประกอบไปด้วยห้องนอนขนาดเล็กจำนวน 3 ห้อง ห้องพักผ่อนส่วนกลาง และพื้นที่สำหรับทำครัว ทั้งหมดสร้างด้วยวัสดุที่หาง่าย ราคาถูก และสามารถก่อสร้างได้ง่ายโดยแรงงานในชุมชน วัสดุเกือบทั้งหมดล้วนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ของอาคารหลังนี้ นอกจากช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยแล้ว ยังช่วยให้เราได้หันกลับมามองสิ่งธรรมดาๆ ใกล้ตัว และใช้ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อ้างอิง : archdaily