บ้านดินในรวันดา สร้างง่าย ราคาถูก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม