‘Minato Mirai 21’ พื้นที่ริมน้ำ หน้าตาของเมืองโยโกฮาม่า

Untitled-1-Recovered

เพราะพื้นที่ริมน้ำของเมืองใดก็ตาม เปรียบเสมือน ‘หน้าตา’ ของเมืองเมืองนั้นที่จะสร้างความประทับใจแรกพบให้กับผู้มาเยือนหรือพบเห็น ด้วยเหตุนี้หลายเมืองที่มีพื้นที่ริมน้ำจึงพยายามที่จะพัฒนาพื้นที่ริมน้ำของตนให้มีคุณภาพ สวยงาม และดึงดูดใจ เพื่อช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้เมืองนั้นๆ เกิดความน่าสนใจและเป็นที่จดจำต่อผู้พบเห็น ไม่ต่างอะไรกับการแต่งหน้าของมนุษย์ ซึ่ง ‘มินาโตะ มิไร 21’ (Minato Mirai 21) แห่งเมืองโยโกฮาม่า คืออีกหนึ่งโครงการที่เกิดจากแนวคิดดังกล่าว

มินาโตะ มิไร คือพื้นที่ริมน้ำ ซึ่งตั้งอยู่ริมอ่าวโยโกฮาม่า บริเวณเมืองโยโกฮาม่าฝั่งตะวันตก มีพื้นที่ประมาณ 1,162.5 ไร่ เดิมทีพื้นที่นี้ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของท่าเรือ โกดังรถไฟ และอู่ต่อเรือ ของบริษัท Mitsubishi Heavy Industries ต่อมาทางผู้บริหารเมืองมีแนวคิดที่จะพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจของเมือง จึงได้ทำการเวนคืนที่ดินดังกล่าว พร้อมพัฒนาให้เป็นโครงการ Minato Mirai 21 ซึ่งมีความหมายว่า ท่าเรือแห่งอนาคต ศตวรรษที่ 21

ภายในพื้นที่โครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลายและเป็นเมืองสำหรับศตวรรษที่ 21 ที่มีทั้งตึกสูงระฟ้า สถานที่จัดการประชุมนานาชาติ รวมทั้งชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ โดยแบ่งพื้นที่ใช้งานออกเป็น 5 โซนหลัก ได้แก่ ย่านพาณิชยกรรม ย่านการค้าและวัฒนธรรมนานาชาติ ย่านพื้นที่ริมน้ำ ย่านธุรกิจ และย่านพักอาศัย มีการสร้างพื้นที่ริมน้ำที่มีคุณภาพ เหมาะแก่การพักผ่อน ผสานกับการสร้างทางเดินเท้าและทางจักรยานที่เชื่อมต่อกันทั่วทั้งบริเวณ ช่วยกระตุ้นให้ผู้คนออกมาใช้งานพื้นที่ริมน้ำ เป็นการสร้างชีวิตชีวาให้กับเมือง พร้อมกับยังได้รักษาพื้นที่ประวัติศาสตร์ไว้บางส่วน เช่น โกดังเก่า เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของเมืองแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีการกำหนดความสูงของอาคารในแต่ละพื้นที่ เพื่อรักษาแนวเส้นขอบฟ้า (Skyline) ของเมืองเอาไว้ ช่วยให้ Minato Mirai 21 กลายเป็นพื้นที่ที่ ‘เป็นหน้าเป็นตา’ ให้กับเมืองโยโกฮาม่าแห่งนี้ได้อย่างสมบูรณ์

อ้างอิง : minatomirai21