อาคารเรียนพระสงฆ์รักษ์โลก เปลี่ยนวัตรปฏิบัติเป็นแนวรักษ์สิ่งแวดล้อม